Deconstruïnt el Cientifisme 02

c) Menysteniment ciencinazi del futur, la llibertat i de la qualitat de vida.

La ciència, mal emprada per certa gent, pot ser el to psicopàtic del saber al servei de l’Establishment, que no pas del poble.

No devem confondre manipulació científica i conductista per un costat amb ètica i qualitat de vida de l’altra.

Els límits ètics oficials en la Ciència en són uns, però d’amagats segur que n’hi ha uns altres més elàstics i més perillosos.

Un científic fa les investigacions que li deuen manar els seus caps, i els seus caps faran el que puguin vendre a les transnacionals o als Estats.

Els experiments genètics poden ser temibles, perquè no sabem com podrien funcionar sota una Dictadura i sota les pressions de lobbies i transnacionals. Recorda Huxley o unes altres distopies.
Realment podrien crear un infern a la Terra.

El que els científics solen fer amb llurs investigacions és primerament enriquir grans companyies, i per ex. en el tema dels transgènics, arruïnar pagesos del tercer món que no podran comprar les noves llavors ni competir amb les companyies, i potser contaminar l’alimentació tot provocant al·lèrgies massives i coses que ja veurem com poden acabar.

Coneixement científic sense ètica ferma crearà nazis, dimonis preparats per a fer malvestats.
Per exemple, els nazis, encara que la gran majoria devien ser uns soques, però va ser un moviment que nasqué al cor d’Europa en ple segle XX, on hi havia també molta investigació científica i cultura, poques bromes!
Quan la gent creu que una barbàrie així no pot tornar, no ens l’hem de creure: sempre pot tornar per algun lloc.
El segle XX ha estat el segle de més barbàrie política i genocidis massius de la Història de la Humanitat, i això que teníem més cultura i tecnologia i “menys religió”!  O precisament per això?
Qui investiga per a fer armes de destrucció massiva, els clergues?

Els descobriments de científics fan tan controlable la natura i el món…que el fan malbé.
El nivell de contaminació i de proliferació nuclear són producte de la ciència humana, que normalment, com tot, està controlada per unes oligarquies, un sistema, que en fan una eina d’opressió i d’explotació.
L’ètica és més urgent que no pas el simple coneixement científic.

Societat on impera la “racionalitat” i la “tecnologia” que voldrien certs teòfobs i cristianòfobs:

Un virus creat amb ADN enviat per correu fa disparar les alarmes sobre la manipulació genètica que duen a terme aficionats

La “ciència”, controlada en últim terme per elits per comerciar, especular o per amuntegar fortunes i sovint també per matar, no ha de ser considerada com a una prioritat absoluta ja que també és un perill afegit als ja existents.

 • “Hi ha, de fer, una recerca d’avantguarda (poc divulgada encara) que segueix, per alguna raó, la direcció oberta per Auguste Compte –i abans per Ramon Llull. Aquesta línia no té res a veure amb les vogues frívoles de la rereguarda, tan celebrades ací i allà pels qui no en saben de millors. Cal una certa obtusitat, per exemple, per a aclamar el darwinisme i no fer cap cas del modest esquema organisme-fonction-milieu!. Els aclamadors tenen sempre una noció èpica prou vulgar (i gens intel·lectiva) de les proeses científiques. No: no negaré pas que els rètols mateixos struggle for life i survival of the fittest fan un gran efecte –la mateixa mena d’efecte, aixó és, que els eslògans feixistes” («Dir la realitat», 1983, de Lluís-Vicent Aracil i Boned, *1941, sociolingüista valencià).
d) Marginació de valors meta-econòmics.

“Com podem reconciliar les exigències de llibertat i de disciplina en l’educació? Innombrables mares i mestres, en realitat ho fan, però cap d’ells no pot descriure una solució. Ho aconsegueixen en introduir en la situació una força que pertany a un més alt nivell que transcendeix als oposats: el poder de l’amor”
“No és per la nostra pobresa la raó per la qual permetem aquests abusos, com si no poguéssim impedir-ho, sinó perquè, com a comunitat, no tenim una creença ferma en cap valor meta-econòmic, i quan no hi ha tal creença s’imposa el càlcul econòmic. Això és totalment inevitable. Com podria ser d’una altra manera? Hom ha dit que la naturalesa avorreix el buit, i quan l’«espai espiritual» disponible no s’omple amb alguna motivació superior es farà necessàriament amb quelcom d’inferior, amb l’actitud esquifida, mesquina i calculadora de la vida que es racionalitza amb el càlcul econòmic.

No tinc cap dubte que l’actitud despietada envers la terra i els animals té relació i és un símptoma d’una gran quantitat d’actituds, com ara les produïdes per un fanatisme pels canvis ràpids i una fascinació per les novetats (tècniques, organitzatives, químiques, biològiques, etcètera), que insisteixen en llur aplicació molt abans que les conseqüències a llarg termini hagin estat conegudes ni tan sols remotament”
(“Small is Beautiful”, 1973, d’Ernst Friedrich “Fritz” Schumacher, 1911-1977, economista alemany a la Gran Bretanya).

Anuncios

Deconstruïnt el Cientifisme 01

a) La perspectiva: La relativitat del coneixement científic front a un concepte de racionalisme dogmàtic.

Un problema de la comunicació del coneixement científic a la cultura de masses és que sovint ignora els límits i l’abast del mètode científic, amb la qual cosa promou l’acceptació acrítica del corpus de la ciència a la manera de saber absolut, i encara de l’únic legítim.

Pedro Echenique:
 • “La suprema adquisició de la raó consisteix a reconèixer que hi ha una infinitat de coses que la sobrepassen. Quan no coneix això, la raó és feble. Dubtem allà on cal, afirmem allà on és menester, sotmetem-nos allà on cal. Qui no ho fa, no copsa la força de la raó” (Blasi Pascal, 1623-1662, científic, savi i escriptor projansenista occità).
 • “El que fa insuportable la raó moderna no és la raó per se, que ens és pròpia com a espècie, sinó la insistència en la raó com a única mesura de totes les coses, la raó al servei del productivisme, l’utilitarisme i l’eficiència econòmica. Aquesta és la visió de la raó a combatre” (@BedollGris).
 • La “ciència”, ben mirat, tampoc no és plenament “científica”, ja que està contínuament evolucionant, aprenent i investigant, i mai no és definitiva, sinó provisional. Però hi ha capquadrats que en parlen com si fos un còdol-dogma que et llancen al cap per esclafar-te.

 

Un exemple de polèmica científica que demostra que la ciència pot canviar d’opinió moltes voltes i no és “tan certa”, ni molt menys absoluta:

 • “L’escala de l’observació es qui crea el fenomen”. Per a ell aquesta idea és suficient per a senyalar tot el que té de relatiu el saber científic” (Charles-Eugène Guye, 1866 –1942, metge suís).
 • “Sense anar a cercar més lluny, ja sabem que el món d’un petit insecte, d’una puça, per ex., ha de ser molt diferent del nostre: per a ella, l’aigua sembla estar coberta per una sòlida membrana, que no es deixa travessar amb facilitat: ni per una goteta deu vegades més gran que ella, perquè la tensió superficial pot tornar-se una força relativament considerable”
  “Aquest és l’escull amb què correm el perill de xocar en el moment en què recorrem al mètode analític. Cada vegada que canviem l’escala d’observació, penetrem en un domini en què no estem certs “a priori” que totes les lleis continuïn essent vàlides a escala superior. A més, en traspassar el llindar que els separa, i que generalment té un sentit únic, sense tenir en compte la insuficiència de la tècnica o la invalidesa del cervell humà, pot ser que els tènues llaços d’unió entre un i altre quedin escapçats, si és que aquests existien” “Si els nostres predecessors -i molts dels nostres col·legues biòlegs- no haguessin tingut aquesta fe cega en el determinisme, és extremadament probable que la seva fe en la ciència, en el seu conjunt, hagués estat per això molt pertorbada. Sentirien la terra presta a obrir-se sota llurs passes si els diguessin que la física i la química no estaven rigorosament sotmeses a aquest determinisme caducat. Quina esperança hi hauria per a una ciència de la vida satisfactòria si les mateixes ciències exactes ja no són exactes?”
  “La combinació del sentiment i de la ciència no és sovint fructífera, i crec que cal veure en aquestes anticipacions optimistes i orgulloses per a l’esperit humà una mena de reacció contra certes disciplines morals que tendeixen a glorificar la humilitat condemnant severament l’orgull”
  “La llei dels grans nombres entra en joc, i tots els nostres fenòmens no són més que fenòmens encobridors, llei resultant, a la nostra escala, d’un nombre immens de fenòmens moleculars i electrònics que escapen a la nostra observació”
  (Pierre Lecomte du Noüy, 1883 -1947, biofísic i filòsof parisenc).

 

Les eines que valen per analitzar una ciència (biologia, per ex.) ja no serveixen en general per analitzar-ne una altra (física, per ex.). L’escala d’observació fa la ciència, fa canviar de ciència.

 

Molta gent pot saber moltes coses, però no sempre són definitives i segures, malgrat que alguns en facin marketing comercial per “vendre-les” com a segures i definitives.

Les proposicions científiques mai no poden ser tingudes per absolutament vertaderes, sinó a tot estirar com a no refutades.

Hom sap el que sap i el que ha intentat saber estudiant. Tothom ignorem quasi tot, en comparació del poc que sabem.
Per això mateix la raó i les ciències tal com la Humanitat les coneix és menester de prendre-les amb relativisme.

La ciència sempre està en evolució perquè ignora la major part de les coses i, a més, sempre les ignorarà, perquè són incalculablement immenses.

D’aquesta petita part de coneixement incert, n’hi ha que en volen fer un Tot absolutitzat. Això que fan és…antimatemàtic!

Són uns exagerats i, en certa manera, uns fanàtics mancats de base.

La saviesa és saber que hi ha infinitat de coses que no sabem, les quals, a més, poden condicionar molt la part que sabem “científicament”.

Creure que el que sabem ara científicament és usualment “segur i definitiu” és anticientífic.

L’ateisme cientifista no passa de pseudociència i de propaganda ideològica.

b) Menysteniment de l’ètica i la consciència

 • “Un enteniment tot lògica és com un ganivet sense mànec, que fereix la mà del qui l’utilitza” (Rabindranath Tàgur, 1861-1941, filòsof i escriptor bengalí).

Ciència sense ètica és carregar les armes del diable.

Ètica sense saber pot ser insuficient, però promoure el saber sense ètica és un suïcidi per al propi país.

 • Un nen tècnicament competent -ja que ha sabut fer-se una arma casolana ell mateix-, si bé sense valors, desestructurat en l’ordre de prioritats mentals.
  Resultat: un crim.
  La tècnica (o la ciència) no assegura la felicitat.
  Avantposar tècnica a ètica és fabricar brètols descontrolats, diables intel·ligents.

Els ciencinazis mitifiquen la ciència, que en realitat rau en mans d’Estats repressors i de corporacions abusives.
La “secta” dels ciencinazis posa per davant la ciència en abstracte de la seva aplicació en la realitat social i política, fent-ne un mite, un tòtem enganyababaus.

I Kim Jung-Un molt content amb la seva “científica” bomba d’hidrogen.

 • “No t’has d’alegrar tant de saber alguna cosa, com has de témer fer-ne mal ús” (“Meditacions” 174, de Guigó I, 1083-1137, prior de l’Orde de la Cartoixa).
 • “Los homes…estan longament per aprendre ciències d’enteniment e no d’amor e bondat. Per ço se’n segueix contra amor injúria e pecat e gran damnatge a molts amadors de saber; car tant com més saben sens amar bondat, tant han major manera de fer mal e d’enganar e trair los uns los altres” (“Arbre de Filosofia d’amor”, Ramon Llull).

Per això, més urgent que la física i química és l’amor. O la bondat.

 • “La bondat té més importància que la saviesa, i el reconeixement d’aquest fet és el començament de la saviesa”(Isaac Rubin, *1923, escriptor i psiquiatre estatunidenc, autor de “Jordi”, 1960).

L’amor podria evitar la destrucció del món, la física no, per ella mateixa.

Per això el tema ètic serà sempre més urgent i útil que el científic, que és una roda gegantina d’imprevisibles conseqüències i pot ser un monstre fora de control, com l’Estat.

Avantposar (parlar molt de) coneixement tècnic a ètica, ni és bo ni és intel·ligent (encara que potser ho faci algun bon científic, tècnicament parlant).

 • “El veritable problema rau a la ment i el cor i l’home. No és un problema relacionat amb el camp de la física, sinó de l’ètica. És més fàcil de purificar el plutoni que l’esperit maligne de l’home” (Albert Einstein).

Qui avantposa coneixement tècnic a ètica, ni és bo ni és intel·ligent (encara que potser sigui bon científic, tècnicament parlant).

 • “Ciència sense consciència, no és sinó la ruïna de l’ànima” (François Rabelais, 1494-1553, escriptor satíric francés que visqué a Occitània).
 • “La màquina ha vingut a escalfar l’estòmec de l’home però li ha refredat el cor” (Miguel Delibes, 1920-2010, escriptor castellà).
 • “Aquest món, esclau de la tècnica que havia alliberar-lo; aquest món, que tant temps ha estat encadenat al seu egoisme i al seu odi, té una TERRIBLE necessitat d’estimar” (1936, Raoul Follereau, 1903-1977, periodista, filàntrop i escriptor francès).

Avantposar el coneixement abstracte a l’ètica i l’amor té molt d’egolatria.

A part de més intel·ligents també poden ser més creguts i pudents. La intel·ligència intel·lectual no implica intel·ligència emocional.

 • “El coneixement infla, mentre que l’amor edifica” (1ª Corintis 8:1), perquè “ho suporta tot” (1ª Corintis 13:7).

En la vida no tot és ciència humana.

L’ètica té moltes coses que “científicament” no es poden demostrar. Tanmateix és rar que ningú la desdigui.

El PP y sus cómplices y aliados han enriquecido a los más ricos y han empobrecido a la mayoría

No cerremos los ojos ante la injusticia

Los profetas clamaron y denunciaron a sus causantes.
No querer enterarse y no tener misericordia no es ser cristiano sino cómplice pasivo de la maldad y de la usura.
“Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por pecado” (Epístola de Santiago).

Pasa esta información, informa, para que la mentira y la ignorancia y el silencio cómplice no caigan contra un pueblo manipulado

La recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que a los pobres.

Desigualdad y pobreza

La “recuperación” de Rajoy: el patrimonio de los más ricos crece un 9% en tres meses
El año de la recuperación de los ricos: las sicavs crecen en patrimonio, número y accionistas
Las sicavs acumulan un patrimonio de 31.486 millones al finalizar 2014

Más:
Los dueños del Ibex son 27.168 millones más ricos que hace un año
El número de ricos en España ha crecido un 40% desde el comienzo de la crisis…

-El paro baja en 298.200 esclavos y exiliados y la afiliación sube en 182.200 precarios. Es el mejor dato desde que no hay vergüenza.
-Un trabajo por 300€ al mes, Doc. Hemos viajado a 1965 sin arrancar ni el coche.
-Ojalá Mariano Rajoy leyese los nombres de los 298.200 parados menos, así como la duración de sus contratos.

La desigualdad entre lo que ganan aquellos que se encuentran en la cúspide de la pirámide salarial y los que menos tienen se ha convertido en los últimos años en un tema recurrente en el debate público dentro de los países desarrollados.

Neoesclavismo

Crece el número de españoles sometidos a contratos de menos de una semana
Viven en un régimen de provisionalidad, sin vacaciones, bajas y a la espera de una llamada

Las retribuciones de los primeros ejecutivos de las grandes empresas de la bolsa española han aumentado un 80% en el último ejercicio, según un informe de CCOO

Mientras bancos y altos políticos roban a 8 manos…
La notificación se envió a uno de sus clientes

No obstante de esto no hablan en las TVs, donde sólo insisten machaconamente en las “diferencias de sueldo machistas” (que son 1 a 1’3, es decir, poca diferencia, y casi siempre porque se trata de trabajos distintos, a igual trabajo, hombre y mujer cobran lo mismo).
Se trata de esconder las enormes y crecientes diferencias de clase y sustituirlas por división “de géneros” para que las familias trabajadoras se dividan, se peleen y desconfien.
El lema “de género” de las TVs capitalistas es:
PAZ ENTRE CLASES
GUERRA ENTRE SEXOS

Y mientras la presunta sexocéntrica izquierda discute sobre los 52 géneros no-binarios y pone faldas a los semáforos…

Caixabank, Bankia y Sabadell tuvieron 2.431 millones de beneficio entre enero y septiembre, mientras en que el conjunto del año pasado no pasaron de 1.738. La gran banca sigue en Bolsa por debajo del inicio de 2015, pero vale un 50% más desde que gobierna Rajoy.

Sólo un 6% de los jóvenes germanos no encuentra empleo frente al 37% de los españoles parados, que ascienden a 550.000

El sindicato destaca que la renta media de los trabajadores ha caído en más de 1.000 euros en los últimos cinco años

Precariedad salarial

Mientras el recibo de la luz subía un 52%, el beneficio neto de estas compañías superaba los veinte millones de euros diarios.

Un informe de Podemos denuncia los casos de violaciones de los Derechos Humanos y el medio ambiente por parte de las multinacionales energéticas en España y América Latina.

Según un estudio realizado por CCOO, el 56% del total de horas extraordinarias contabilizadas no se pagan, algo que ocurre principalmente en el sector servicios.

Estafa-saqueo

La crisis económica que padecemos no se produjo por casualidad ni por que las cosas en economía son cíclicas y nos ha tocado

Astrologia

ASTROLOGÍA

Octavi  Pereña i Cortina
¿A que debe tanta gente crea en la astrología? Manuel Escrig en su artículo “El horóscopo y tu futuro”, Dice:
“La gente necesita que alguien le hable de su futuro inmediato y le anticipe lo que le va a suceder… Ahora bien, ¿podemos creer y confiar  en quienes tratan de adivinar nuestro futuro?”.
Por otra parte Rossend Miró estudioso de dichos temas dice que esta necesidad se debe
“Al deseo de conocer lo que a uno le espera”.
Gemma Blat, astróloga, dice al periodista que la entrevista:
“Para mí, religión es lo que hace sentir unido al cosmos. El origen de la palabra religión, atar. Con la astrología tengo sentimientos religiosos, me siento especialmente atada a este cosmos al cual perenezco”.
¿Qué es la astrología? Esta palabra deirva de dos palabras griegas astra (estrella) y logos (palabra). Literalmente significa la palabra de las estrellas. De acuerdo a su significado, para los astrólogos las estrellas hablan y, “lo desconocido se aclara, lo misterioso que dee revelado y una nueva luz se extiende en todas direcciones”.

LA CAUSA DE LA ASTROLOGÍA
Stuart Barton dice que “la gente tiene que ceer en algo. Si no tiene nada sensato en que creer, entonces cree en tonterías. Es un hecho comúnmente observado que cuando decae la fe en Dios aumenta la superstición, y actualmente, con el marchitarse de la fe obsevamos el florecimiento de la credulidad”. Esta es la razón por la que un número asombroso de gente civilizada ha adoptado de cara al universo un punto de vista mágico, al atribuir a los astros poderes que influyen espiritualmente. Es por ello que los astrólogos digan que las estrellas determinen el destino de los hombres. Tal creencia lleva a las personas a un fatalismo destructivo, pues hace recaer en los astros la responsabilidad de sus acciones. “He actuado de esta ma-nera porque mi destino está escrito en las estrellas”. Ahora que para muchos Dios ha muerto se busca desesperadamente un substituto que pueda ofrecer algo de significado y propósito para la vida. La astrología intenta llenar dicho vacío.

EL LENGUAJE DE LOS ASTROS
El futuro desconocido es lo que mueve a los hombres a prestar atención al supuesto hablar de las estrellas, pero las estrellas no hablan a los hombres. En su rumbo preciso e inalterable por el espacio sideral “cuentan la gloria de Dios… Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras”. (Salmo, 19:1-4) ¿Cómo reacciona el hombre ante este hablar estelar? El apóstol Pablo con claridad meridiana dice:
“… Porque las cosas invisibles de Él (Dios), su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen escusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron grácias, sino que se envanecieron de sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesandoser sabios, se hicieron necios….ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos…”  (Romanos, 1:18-32).
El culto erróneo que se rinde a las criaturas incluye también el culto a los astros que está claramente prohibido en las Escrituras cristianas: “No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman” (Jeremías, 10:2).

LA VANIDAD DE LA ASTROLOGIA
El profeta Isaías profetiza la destrucción de Babilonia, el gran imperio que parecía que no desaparecerá jamás. Personifica a este poder mundial en una “mujer voluptuosa que está sentada confiadamente y que dice en su corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad”. A este orgullo desmedido de la Gran Babilonia, Dios por medio del profeta le dice: “Vendrá, pues, sobre tí mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti”.
Los astrólogos se afanaban en pronosticar buenos Presagios, pero Dios sentenciará su destrucción: “Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que obserban a las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como tamo, fuego los quemará,  no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve”. (Isaías, 47:13-15).

CONFRONTACIÓN ESCLARECIDA
En el segundo año de su reinado Nabucodonosor, rey  de Babilonia tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El rey quería saber cual fue su sueño e hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Todos estos dijeron al rey: “di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación”. Ante la insistencia de los adivinos que le pedían al rey que les dijese el sueño olvidado, Nabucodonosor les dice:”Yo conozco ciertamente que vosotros poneis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros.Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación”. Ante petición tan insólita, “los caldeos repondiero al rey y le dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo los diosescuya morada no es en la carne”. La respuesta del rey ante la imposibilidad de que los adivinos declarasen su sueño fue proclamar un edicto que los condenaba a muerte. Daniel, uno de los deportados de Judá a Babilonia, junto con sus tres compañeros pidieron al Dios misericordioso sobre este misterio para que no pereciesn junto a los otros sabios. El secreto fue revelado a Daniel. Acto seguido, el profeta solicitó ser llevado ante el rey para recordarle el sueño y su interpretación. Estas son las palabras que Daniel dirigió al rey “El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y El ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días”. Daniel descubre a Nabucodonosor lo que en línias generales ha de suceder hasta el final del tiempo.

LA PROVIDENCIA DE DIOS
Dios en su misericordia no nos ha dado a conocer con todo detalle el futuro de nuestra vida. Ha sido una decisión muy sabia mantenerlo en secreto, pues de saber anticipadamente todo lo aque nos sucederá, enloqueceríamos.
Ahora bien, los que creemos en el Señor sabemos que no nos faltará su providencia en acción. Descansamos en la bondad de un Padre Celestial que no nos dará una piedra por pan ni un escorpión por  un pescado. Provee por todas nuestras necesidades. La providencia de Dios no quiere decir que no nos van a venir contratiempos y dificultades. Quiere decir que en la adversidad el Señor estará a nuestro lado.
Dios sabe nuestro deseo de conocer nuestro futuro. Con toda dulzura nos advierte de los peligros que acarrea tal conocimiento y nos aconseja qaue nos contentemos con el presente: “no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal” (Mateo, 6:34).

Enlace:

Selección española

PAN Y CIRCO. BIRRAS Y FUTBOL.
CON FUTBOLERISMO NOS PREPARAN ¿PARA QUÉ SINIESTROS PLANES?

Un país en vias de …subdesarrollo
Pero ¿de qué os quejais chic@s?, lo importante es que semos campiones de Europa en futbol y eso satisface más que cualquier recorte. Nos están tercermundizando por la vía rápida, pero no importa, chicos, porque ¡YO SOY ESPAÑOL, ESPAÑOL, ESPAÑOL…!

Mientras los recortes y el nivel de vida nos afectan a todos en la vida diaria, un triunfo deportivo no nos afecta para nada en absoluto. Igual que si la Pantoja o la Esteban se casaran con Sadam Jesulín.

Hipnosis PP = fin de estado de bienestar
Mientras nos desvalijan, los trileros tienen un buen cebo: los triunfos deportivos.
“Lejos de nosotros la funesta manía de pensar” “Vivan las caenas!” (Frases de partidarios del rey absolutista Fernando VII).
Pero manipular a una manada de borregos y de emocionalmente manipulables con colorines y orgullo prefabricado es muy fácil: un balón con una caña y todos detrás del balón. Mentes simples y manipuladas por una realidad ficticia!
Tú quedate salibeando con “la Roja” (como ellos quieren) y verás como los bancos y el PPsoEC’s te roban hasta la calderilla. NO ES CRISIS, ES ESTAFA Y MUY PLANIFICADA PARA IR CIEN AÑOS ATRÁS.
“En España es herejía tener sentido común” (Juan E. de Harzenbusch, 1806-1880, dramaturgo).

Apaga la TV, enciende el cerebro
Los colonizadores europeos doblegaron al gigante chino con opio en el s. XIX. La cuenca minera asturiana fue alcoholizada por Franco. La droga corrió a gogó para desmovilizar a la juventud a finales de los ’70.
“Un amplio sector de la publicidad moderna… No apela a la razón sino a la emoción, pero, como cualquier otro tipo de sugerencia hipnotizador, se trata de impresionar a sus objetos emocionalmente y luego les hacen asentir intelectualmente” (Erich Fromm, 1900-80, psicoanalista).
España es un Estado absolutista…amenizado con goles
Dicen que una catástrofe es un buen momento para cambiar de dirección. Nos falta recapacitar. No dejar ya más la política en mano de los políticos profesionales que son unos trileros de la Banca para el fin de desplumarnos. Eso es demasiado peligroso y tenemos que decir NO tanto al apoliticismo como a la superficialidad, la incultura o el fanatismo irracional.
Hemos sido un país superficial teledirigido por las TVs que ha querido autoengañarse y creerse nuevo rico sin esforzarse, mecido por las mentiras alagadoras y patrioteras del PP.

Mientras nos roban y masacran, chute en vena de goles.
Toda la parafernalia guerrera-hipnótica-mitómana de la seleccion. Lo que necesitamos es llegar a final de mes sin ahogarnos como ahora. Menos sueldazos y más justicia y estar por lo que nos afecta.
Mucha gente a penas son personas, son un producto de la TV.
“Era un hombre muy gordo, pero activo y de una estupidez increíble, una masa de entusiasmos imbéciles, uno de esos idiotas de los cuales, aunque más que de la Policía del Pensamiento, dependía la estabilidad del Partido” (“1984″, novela de Georges Orwell, 1903-1950, escritor antitotalitario inglés).
Ahora es el momento de recapacitar y cambiar en todos los sentidos, dejar la gris mediocridad, la comodidad cervecera, el futbolerismo neandertal, la telebasura y toda esa mierda que nos tiene deshumanizados, y hacernos personas dignas y responsables de nuestros hijos y nuestros semejantes.
“Sólo en España se tiene la inteligencia por peligrosa: no en Europa” (Isabel Álvarez de Toledo, aristócrata e historiadora andaluza).
El opio de los borregos
Gente que, al ritmo marcado por las hipnóticas TVs, se convierten colectivamente en una manada de neandertales futboleros metidos primitivamente en un akelarre catatónico de una simpleza tan manipulable como el “soy-español” (hasta hace pocos años un simple slogan-mantra de una canción de fascistas y neonazis violentos), en un estado de amenazante histeria colectiva (más bién diseñada para prepararlos para alguna guerra “a por ellos, oé”), demuestran un muy bajo nivel, y que se les puede recortar sin más peligro ni problemas para los “recortadores” que patrocinan semejante show pro-degradación colectiva. Nos han ido degradando éticamente con mentiras y mal gusto y ahora ya tienen al pueblo inutilizado animicamente…para machacarlo. Primero el veneno, luego se lo comen.
Un país en vías de subdesarrollo no sólo económico sino sobre todo anímico y en dignidad colectiva.
Beeeeeeeeeeeeeeeeeéééééeéééééeéééé
“La Roja” es el hipnótico o el opiaceo para hacernos colar emocionalmente la tiranía que nos están imponiendo. Ahora a la promoción del fascismo le llaman, por decirlo al revés como en “1984”, La “Roja”. El mismo nombre de “la Roja” está diseñado para atraer la izquierda hacia el españolismo, puesto que a la derecha la tienen siempre “asegurada”.

La Selección, engañabobos
La Roja crea patriotas españoles. Los patriotas españoles nos votan. Con los votos hacemos los negocios que queremos pa forrarnos. ¡A ver fútbol todos, coño, ar!!
“La Roja” ha popularizado aquello para lo que estaba destinada, el azul falangista: popularización de slogans de la extrema derecha (yo soy español-español …), de la bandera usuada en muchas guerras, ataques de la extrema derecha, “normalización” gregaria del ultranazionalismo español, “El Cara el Sol “desde coches gritando “viva españa” (o “arriba españa”), la juventud detrás del símbolo (ahora “moderno” gracias al populismo desde los mass media) de la más siniestra reacción. Ahora tenemos un fascismo crecido, apoyado emocialmente por los mass media y con la juventud y la población escuchándolo atontadamente. A continuación, cuando ya los tienen en el redil del timo, viene el saqueo. En ello están.
Circo mediático: mucha banderita y mucha miseria de los de la banderita
Copa de Futbol del 2008: Solo había que ver el texto de la propaganda de la Selessión…con un jugador español con cara de demonio y toda una sibilina invitación al crimen: “¿qué serias capaz de hacer por la Roja?” (sugerencias: ¿morir? ¿matar?).
Ya en los anteriores mundiales cantaban aquello de “¡A por ellos!” (indirectas fascistoides a los supuestos “enemigos de la patria”). Van a la guerra psicológica también en el deporte, y especialmente con lo que es más de masas, el fútbol. Paremos este nuevo opio de los borregos con tambores de guerra de lobos. Es demasiado peligroso y lo utilizarán para sus dudosos o peligrosos fines políticos. ¡Al loro, ciudadan@s!

Patraña, aÑa, aÑa, aÑa….
La “patria” real es la gente, no una idea abstracta o una bandera (=un Estado, unos políticos, una oligarquía) detrás de la cual se esconden intereses sórdidos de unas minorías poderosas y egoístas que engañan y roban y eventualmente llevan al pueblo al crimen masivo.
Las empresas particulares hacen negocio con la selección, benefician la marca “España” y se benefician del españolismo ambiental. Han creado una especie de agujero negro de la confusión, de la manipulación y del fanatismo, es decir, de lo que permite abusos e injusticias y pone el mismo pueblo fanatizado, como pasa en las guerras, de simple carne de cañón.
Detrás, en la sombra, la gran Banca controla los mass media y el Estado, y gana normalmente más del 30% anual a costa del pueblo idiotizado e inerte. Todo aderezado con incalculables cantidades de dinero negro masivamente blanqueado. Y es que “España es una Unidad del Chollo en lo universal”.

Vivir el Evangelio versus Fariseismo

VIVIR EL EVANGELIO VERSUS FARISEISMO

-Temas estelares y omisiones que cantan:
La Conferencia Episcopal española tiene una especie de obsesión, como todos los integristas, por las cuestiones familiares y sexuales de sus propios conciudadanos (de los que cobran vía Estado). Su enfoque natalista tiene un componente nacionalista y de interés del Poder estatal.

Pero si leemos la Biblia veremos que es un interés sesgado y desproporcionado. Por ej.:
a.-Por qué no muestran el mismo interés por la corrupción o delitos fiscales? (Porque sería poner en peligro su tradicional concubinato con el poder político, pues aunque oficialmente no es religión oficial, en la práctica lo sigue siendo).

b. -Por qué no muestran el mismo interés por el pecado de soberbia, que todos los padres de la Iglesia consideran peor que los de la carne? (Porque el integrismo se basa básicamente en la soberbia y la prepotencia institucional).

c. -Por qué no demuestran el mismo interés por la mentira, dado que el mismo Jesucristo llama a los mentirosos “hijos del Diablo” y describe la mentira como propiamente una actividad demoniaca? El diablo es “padre de la mentira” (Juan 8,44). (Posiblemente por la gran hipocresía que se vive en ciertos ambientes eclesiales, donde la mentira debe ser bastante común, ya vemos que no tienen ningún reparo en utilizarla masivamente en sus vergonzosos mass media como la COPE o 13TV).

El mejor sistema para poner a este integrismo farisaico contra las cuerdas es pedirles que obedezcan lo que ellos mismos dicen creer, pues si fueran coherentes con el espíritu de su fe, desde luego que estarían muy ocupados como para estar tan centrados de esta manera como están en negocios varios a menudo dudosos.

-Dogma verbalizado y Evangelio:
¿Cristo habló alguna vez contra los ateos? En todo caso habló contra las autoridades religiosas corruptas.
Muchos evangélicos consideran que el puro cristianismo es la simple afirmación del dogma (que es una cuestión teológica).

Sin embargo, Jesucristo iba a “las ovejas sin pastor” (en el original griego se llega a utilizar una palabra equivalente a “plebe”) a hablarles con misericordia y palabras sencillas mientras reprendía duramente a los encumbrados clérigos y legalistas que consideraban que todo era cosa del templo, de listas de prohibiciones contra cosas impuras y formalismo religioso, rechazando con desprecio al pueblo ignorante que no lo había podido estudiar.
Hoy en día en las iglesias ese formalismo religioso no sólo está muy vivo sino que muy a menudo es el dominante a costa de la práctica del Evangelio.

El concepto matrimonio

Carta del Capellán del RC Celta de Vigo

Dos leonas no hacen pareja. Dos gatos, tampoco. No pueden aparearse. Para ello tendrían que ser de distinto sexo y de la misma especie. Son cosas de la zoología.

No es producto de la cultura hitita, fenicia, maya, cristiana o musulmana. Por supuesto no es un invento de la Iglesia Católica. Muchos siglos antes de que Jesús naciera en Belén, el Derecho Romano reconocía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Después ellos se divertían con efebos, que para eso estaban, para el disfrute. La esposa era para tener hijos.

La palabra matrimonio procede de dos palabras romanas: “matris” y “munio”. La primera significa “madre”, la segunda “defensa”. El matrimonio es la defensa, el amparo, la protección de la mujer que es madre, el mayor y más sublime oficio humano. Cada palabra tiene su significado propio. Una compraventa gratuita no es una compraventa, sino una donación. Y una enfiteusis por cinco años no es una enfiteusis, sino un arriendo vulgar.

Llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo me parece como poco serio. Jurídicamente, un disparate. De carcajada. Que le llamen “homomonio”, “chochimonio”, “seximonio”, lo que quieran, todo menos matrimonio, que ya está inventado hace tiempo.

Nadie llama tarta de manzana a la que está hecha de peras. Lo curioso es que cuando dices cosas como estas algunos te miran como extrañados de que no reconozcas la libertad de las personas. Y por más que les dices que sí, que respeto la libertad de todos, que cada uno puede vivir con quien quiera, incluso con su perro, pero que eso no es un matrimonio, van y me llaman intolerante.

No sé lo que harán los parlamentarios españoles a la hora de votar. Son políticos, no juristas. Votarán por razones políticas, no según Derecho. Las consecuencias son graves. Si un varón tiene derecho a casarse con otro varón y una mujer a hacerlo con otra mujer, ¿le vas a negar el derecho a un hermano a casarse con su propia hermana? ¿O a un padre a hacerlo con su hija? ¿No tienen el mismo derecho?