Origen de l’Ateisme 02

2.-INFORMACIÓ INCORRECTA

Informació dolenta

“La gent corrent veu les religions (que són simples camins rituals humans per a “salvar-se” egoistament) i naturalment s’horroritza (jo també). Però tenir l’Esperit Sant és una vida d’un dinamisme extraordinari. La gent no pot veure-ho, perquè, en certa manera, diríem que és un secret diví”

 • “Deveu creure en Déu, malgrat d’allò que diu el clergat” (Benjamin Jowett, 1817-1893, erudit clàssic anglès).
 • “La major entremaliadura del s. XIX fou perpetrada per Rousseau amb la seva doctrina de la bondat de la natura humana. La gent i els intel·lectuals n’extragueren la visió d’una Edat Daurada que arribaria indefectiblement un camí la noble raça humana actuàs segons els propis desigs” (Jakob Burckhardt, 1818-1897, historiador historiador i crític d’art alemanyosuís).
 • “Ara bé, ¿quina idea es pot fer aquest insecte de les grans lleis que governen la seva vida? Estarà forçat a admetre l’existència de cataclismes diaris que influeixin sobre el desenvolupament de la seva espècie; però per estar dotat d’una visió petita i imperfecta no ha vist mai i no pot concebre de cap manera l’home i serà sempre incapaç d’establir la relació directa entre la seva destrucció i l’escombra d’un jardiner” (Pierre Lecomte du Noüy, 1883 -1947, biofísic i filòsof parisenc).
 • “Perquè els pobres el coneguin, cal alliberar Déu de moltes devocions” (Raoul Follereau, 1903-1977, periodista, filàntrop i escriptor francès catòlic).
 • “L’imaginari s’ocupa contínuament de tancar totes les esquerdes per on passaria la gràcia” (Simone Weil, 1909-1943, francojueva sindicalista i feminista i mística cristiana, col·laboradora amb la II República espanyola).
 • “L’abstracte monoteisme metafísic, on el constant èmfasi se centra en la unitat de Déu i en la seva infinida i incomprensible essència, no pot donar llum a la ment ni pau al cor…Que n’és, d’humà, el Déu del Vell Testament -el Déu que apareix, parla, guia, qui estima i és estimat, en el precís moment que l’Home del Nou Testament, Crist Jesús, és diví! La diferència entre la idea d’un absolut i infinit Déu i el Déu de l’Escriptura és, després de tot, que això separa el creient de debò i el cristià de l’home natural” (“Christ and Israel”, 1911, d’Adolph Saphir, 1831–1891, predicador juevocristià).
 • “Afirmar que creiem en Déu pot significar, avui dia, a muntó coses distintes. La idea vaga de Déu ofereix poca resistència a la manipulació. L’ambigüitat de la “fe en Déu” augmentarà en la mesura que una certa mena de fe en Déu estigui lligada a una actitud individual, fins i tot privativista, tant en la vida personal com en la col·lectiva. No pas totes les imatges de Déu corresponen a la imatge evangèlica de Déu. Un Déu que no estigui implicat en la nostra història, que no sofresca per les injustícies que l’envaeixen, que no arrisqui la vida per la felicitat dels homes, un Déu que no sia capaç de sostenir la lluita històrica de Jesús contra el mal que destrossa la humanitat, és un Déu llunyà, incapaç de suscitar, sostenir i perllongar la presència viva de cristians i comunitats cristianes, amenaçades per la por de ser engolides per una reviviscència de la “religiositat”, la qual acabarà diluint-les en el cultiu reclòs de llur minsa identitat” (“Dietrich Bonhöffer”, per Ferran Manresa, a “Quaderns Cristianisme i Justícia”, Barcelona).
 • “L’ateisme és un grup no-profètic” (George Carlin, *1937, comediant actor i autor novaiorquès).

Idees d’un Déu a imatge o idea humana

 • “Guaiteu ara com els homes ens donen la culpa a nosaltres, els déus, per allò que és, al capdavall, sols el fruit de llur estupidesa” (“L’Odissea”, atribuïda a Homer, ca. s.X-VIII a. C., poeta grec).
 • “Els homes creen déus a la pròpia imatge, no sols quant a la forma, sinó també quant a l’estil de vida” (Aristòtil d’Estagira, 384-322 a. de C., filòsof grec, deixeble de Plató i preceptor d’Alexandre Magne, referint-se als déus de l’hel·lenisme).

                      Aristòtil                                  Michel de Montaigne

 • “L’home no és capaç de crear un cuc, però pot crear déus a dotzenes” (Miquèl Eyquem de Montanha, 1533-1592, filòsof gascó, occitanoparlant).
 • “Si Déu ens creà a la Seva pròpia imatge, nosaltres li hem tornat el complit més que de sobres” “Si no existís Déu, caldria inventar-lo” “Déu és un còmic que juga a una audiència massa atemorida com per a riure” (François Marie Arouet Voltaire, 1694-1778, filòsof racionalista i escriptor il·lustrat francès). “Déu va crear a home en la seva pròpia imatge, diu la Bíblia; filòsofs inverteixen el procés: cadascú en crea el seu propi” (Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799, escriptor i científic alemany).
 • “L’home, en el seu orgull, creà Déu a la seva imatge i semblança” (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900, filòsof ateu alemany).
 • “La gent afaiçona el seu Déu segons la pròpia comprensió. Primer fabriquen Déu i l’adoren després” (Oscar Wilde [Fingal O’Flahertie Wills], 1854-1900, escriptor dublinès).
 • “A hores d’ara no tenim Déu. N’hem tingut dos: el vell que els nostres pares ens transpassaren, el que odiàvem, i que mai no ens va agradar; el nou, que fèrem nosaltres per a nosaltres mateixos, i que ens estimàvem; però ara ell se’ns ha escapat, i veiem de què era fet: l’ombra del nostre major ideal, conorada i entonitzada. Ara no tenim Déu” (Olive Schreiner, 1855-1920, escriptora sudafricana i feminista).
 • “L’home és, i sempre ha estat, un fabricant de déus. Ha estat l’ocupació més gran i significativa de la seva permanència al món” (John Burroughs, 1837-1921, escriptor nordamericà).
 • “L’intel·lectual per al qual la definició substitueix la comprensió és menyspreable” (Hermann A. von Keyserling, 1880-1942 ó 1946, filòsof i científic alemany).
 • “L’home només arriba a ser home en la mesura que imita Déu” (No en consta l’autor).

Origen de l’Ateisme 01

 • “Si no hi havia Déu, no hi hauria ateus” (Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936, escriptor anglès)

1.-DURESA DE LA VIDA

Dura realitat

 • “Però si sentíssiu la veu de Jahvè, i si fóssiu rebels als mots de Jahvè, la mà d’Ell serà contra vosaltres” (1ª Samuel 12:15a, llibre bíblic segurament escrit per aquest jutge-profeta, amb Natan i Gad, ca. 1040-1020 a. C.).
 • “El cel i la terra no són humanitaris. Veuen a totes les coses com a gossos de palla” (“Tao te King” o “Dao de Jing”, llibre filosòfic del taoisme, que significa “el camí dels déus”, d’en Lao-Tsè o Lao-Tzu, ca. 604-565 a. C.).
 • “-Tu ets l’anomenat ateu?- s’exclamà Glauc- Allò que et dugué a negar la providència dels déus, fou potser la injustícia dels homes!” (“Els darrers dies de Pompeia”, d’Edward George Bulwer-Lytton, 1803-1873, escriptor anglès).
 • “Del terrible dubte de les aparences,
  de la incertesa, al cap i a la fi, que haguéssim estat enganyats,
  que potser la confiança i l’esperança no sien més que especulacions, al capdavall,
  que potser la identitat més enllà de la tomba sia sols una bonica faula…”
  (“Del terrible dubte de les aparences”, de Walt Whitman, 1819-1892, poeta estatunidenc, cantor original i molt vital de la llibertat).
 • “L’univers que vam observar té precisament les propietats que esperaríem de no haver-hi, en el fons, cap designi, cap propòsit, ni mal, ni bé, ni res sinó indiferència cega i despietat” (Richard Dawkins, escriptor i zoòleg britànic nat a Nairobi, *1941).

              Richard Dawkins                          Heywood Broun

 • “Déu, com ha dit algun cínic, és sempre en el costat que té el millor entrenador de futbol” (Heywood Broun, 1888-1939, periodista estatunidenc).
 • “Tots volen canviar el món, però ningú pensa a canviar-se a si mateix”(Anònim).

Mals exemples

 • “Déu utilitza els homes de bé, els dolents utilitzen Déu” (D’un film).
  “El cristià haurà de semblar molt més redimit abans que jo cregui en el seu Redemptor” (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900, filòsof ateu alemany).
 • “No és pas el poder destructiu de la bomba atòmica el que m’espanta, sinó el poder destructiu del cor humà” (Albert Einstein, 1879-1955, físic i matemàtic juevoalemany, el major científic del s. XX).
 • “Sóc cert que l’ateu no existeix, que l’ateu és una invenció dels capellans” (Leonardo Sciascia, 1921-1989, escriptor italià).
 • “La nostra generació creix progressivament sorda a la crida del Déu extern. L’han interioritzat tant, l’han manipulat tant a causa de les necessitats del comerç religiós, l’han submergit tant sota el tràfic de la moderna necessitat psicològica que quasi hi ha desaparegut completament. Tot massa sovint, ell s’inclina ara feblement sobre l’església, un espectador passiu, un conspirador en l’esforç de desmantellar dos mil anys de pensament cristià sobre Déu i sobre allò que ell mateix ha declarat ser. Això és dir que Déu s’ha tornat ingràvid. L’església continua el seu negoci de satisfer les necessitats del jo –necessitats definides per l’individual- i Déu, qui és vist i venut com un producte, s’esdevé impotent per a canviar la definició d’aqueixa necessita o per a prescriure els significats pels quals això deuria ser satisfet. Quan el consumidor és sobirà, el producte (en aquest cas el mateix Déu) Déu ser subordinat” (“God in the Wasteland”/“Déu en la terra erma”, 1994, de David Falconer Wells, *1939).
 • “Gent…Una fotracada… Persones…. Poquíssimes!!” (Joan Sancho).

L’arrel de l’amor

L’ARREL DE L’AMOR

La història dels pobles antics (que durà mil·lenis i desembocà en la història de Roma) és la d’un canvi des de la comprensió personal i animal de la vida cap a un model social i estatal. Tota la història, des de la Roma imperial i el cristianisme (història que és encara la nostra) és la de la transformació de la comprensió social de la vida en comprensió divina.
Aquesta comprensió divina, i l’ensenyament cristià que s’hi basa, governa la nostra vida i es troba a ala base de totes les nostres activitats pràctiques i científiques. Els homes de pretesa ciencia, per no examinar sinó pels signes exteriors eixa manera divina, el jutgen anacrònic i creuen que no pot tenir per a nosaltres cap sentit (…).
Hi rau, majorment, la font de les més grosseres errades humanes. Les criatures del més baix esglaó de la comprensió de la vida entren en contacte amb les manifestacions d’un pla superior. Però en lloc d’esforçar-se per copsar-ne el sentit i abastar el pla on podrien meditar el problema més intel·ligentment, el tracten amb llur més baixa comprensió prèvia. I llur decisió agosarada és tant major com que no comprenen de què estan parlant.
Molta gent de ciència estudia l’ensenyament del Crist sense superar el nivell de comprensió social de la vida. I tal ensenyament no els sembla sinó una fusió indeterminada i incoherent (…) No la jutgen sinó per les manifestacions externes: catolicisme, protestantisme, dogmes, lluites contra els poders civils. Talment són com sords que jutgen els sentits i les qualitats de la música només pels moviments que veuen fer als músics.
Alguns pretenen que l’ensenyament moral del cristianisme és bo, però exagerat (…). Repeteixen el que els jueus afirmaven i no podien deixar d’afirmar; en no comprendre les paraules del Mestre, el crucifixaren.
Així, al parer dels entesos d’avui, la llei jueva “ull per ull i dent per dent”, la del just càstig, formulada fa 5.000 anys, fóra més racional que la llei de l’amor (…).
Els predicadors de la fraternitat positiva, comunista, social, proposen, per auxiliar l’amor humà que s’esgota, l’amor cristià. Llur positivisme es fonamentava en l’amor a si mateix. Tal amor, en passar del jo a la familia, i a la tribu, país…no cessa d’afeblir-se. Proposen, com a remei, un amor a la Humanitat sense amor a Déu: uns efectes però sense els fonaments originals.
Tal amor és impossible. On manca la comprensió cristiana de la vida, no hi ha amor cristià; per al qual, en efecte, el sentit de la vida rau en l’amor i en el servei a Déu”.

Lleó Tolstoi

El Ejército y El Cristiano (Martirio de San Maximiliano)

EL EJÉRCITO Y EL CRISTIANO

El Estado es autónomo de la iglesia, por lo cual puede tener su Ejército, no-cristiano, por supuesto.
Cristo, al hablar con los soldados les advirtió sobre la corrupción y la calumnia usuales en su profesión, pero no consta que les dijera nada de dejar el Ejército.
Una nación puede organizar su propia defensa, aunque no es ética la agresión a otra nación.
¿Puede un cristiano matar? No debe matar (ni siquiera lo podemos deducir en las Escrituras en propia y legítima defensa, aunque estas cosas pasen, mucho menos como agresión).
No es de extrañar que Jesús señalara a Pilatos: “Mi Reino no es de este mundo, si mi Reino fuera de este mundo, mi gente hubiera combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi Reino no es de aquí” (Juan 18:36). Y, cuando Pedro pretende defenderle, le indica: “Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán” (Mateo 26:52)
Tertuliano (160-220): Fue hijo de un oficial romano. Escribe en “De Corona”: “¿Será lícito a alguno adiestrarse en el manejo de la espada siendo así que el manejo de la espada siendo así que el Señor ha sentenciado que a espada morirá el que hiciere uso de la espada? ¿Podrá ir a la guerra un hijo de la paz que ni siquiera osa entrar en litigios?” (cap. 11). A esta misma pregunta responde en el cap.19 de “Idolatría”: “Es imposible porque existe una incopatibilidad entre el compromiso divino y el humano, entre el signo de Cristo y el de Satanás…¿cómo podría combatir, aún más, cómo podría ser soldado en tiempos de paz, el que carece de espada puesto que le privó de ella el Señor?”.
En el Reino de Dios que Jesús predica, ¿puede haber lugar para el crimen? No, y la actitud de la Iglesia Apostólica lo demuestra. Los primeros cristianos no eran soldados y, a menudo si lo eran, recibían la excomunión.
Según el más antiguo reglamento cristiano conocido (el de S Hipólito, s.II-III), se dice: “catecúmeno o fiel que lleguen a ser soldados que sean rechazados porque han despreciado a Dios”. Asimismo, en las constituciones apostólicas de inicios del s. IV.
El centro de todo este asunto es: el Estado es el mundo pagano y, efectivamente, puede matar y hacer muchas otras cosas contra la ley de Dios, pero un cristiano no. Son cosas distintas: mundo frente a creyentes.
“No nos entrenamos para la guerra…sinó para la paz. La guerra exige grandes gastos… sin embargo la paz y el amor no necesitan armas ni gastos ingentes” (“Paedagogus” I, 1100:12, de Clemente de Alejandría, muerto en 205). Por esos gastos ingentes, en Estados Unidos se ha hundido la economía para gran parte de la clase media y media-baja. El “milagro económico” alemán y japonés tras la 2ª Guerra Mundial fue debido a carecer de gastos militares.

…………………..

Los romanos eran muy cuidadosos en los juícios, a pesar de sus muchos excesos, guerras y sus épocas convulsas. Cuando iban a ejecutar a alguien escribían actas del juício. Gracias a ello nos han llegado muchas actas de los mártires de la Iglesia primitiva. He aquí un ejemplo:

Martirio de san Maximiliano

A Teveste (1), durante el consulado de Tusco y Anulino, el día doce de marzo, habiendo comparecido el foro Fabio Víctor junto con Maximiliano y permitida la asistencia del abogado Pompeyo, éste comenzó diciendo:
-Fabio Víctor, temonario (2) se ha presentado con Valeriano Quintino, prefecto de Cesarea, junto con el excelente recluta Maximiliano, hijo de Víctor: como que es apto, pido que le sea tomada la talla.
El Procónsul Dión pregunta:
-¿Cómo te llamas?
Maximiliano respondió:
-¿Para qué quieres saber mi nombre? No me es lícito hacer el servicio militar, porque soy cristiano.
El Procónsul Dión dijo:
-Tomale la talla.
Mientras se la tomaban, Maximiliano replica:
-No puedo hacer el servicio militar; yo no puedo hacer daño; soy cristiano.
El Procónsul Dión dijo:
-Tomale la talla!
Una vez hecho, el oficial proclamó:
-Mide cinco pies y diez pulgadas (3).
Dión dijo al oficial:
-Marquelo.
Resistiéndose a ellos, Maximiliano respondió:
-No. No puedo hacer el servicio militar.
Dión dijo:
-Haz el servicio si no quieres morir.
Maximiliano respondió:
-No lo haré. Córtame el cuello; yo no soy soldado de este mundo, sino soldado de mi Dios.
El Procónsul Dión le preguntó:
-¿Quien te ha líado de esa manera?
Maximiliano respondió:
-Mi alma y Aquel que me ha llamado. Dión dijo a Víctor, su padre:
-Aconseja a tu hijo.
Víctor respondió:
-Él lo sabe, ya tiene suficiente conocimiento para saber lo que le conviene.
Dión dijo a Maximiliano:
-Haz el servicio y recibe la marca (4)
-No recibo ninguna marca  -respondió-. Ya llevo la señal de Cristo, mi Dios.
Dión dijo:
-Enseguida te enviaré a tu Cristo.
-¡Ojalá que lo hicieras ahora mismo! -respondió-. Esta es también mi gloria.
Dión dijo al oficial:
-Márquelo.
Oponiendo resistencia, Maximiliano respondió:
-Yo no acepto la marca de este mundo y, si me la pones, la romperé, porque no tiene ningún valor. Yo soy cristiano, no me es lícito llevar colgado al cuello ese trozo de plomo desde que llevo la señal salvador de mi Señor Jesucristo, hijo del Dios vivo, que tú no conoces, que sufrió por nuestra salvación y que Dios entregó por nuestros pecados. A él servimos todos los cristianos; a él seguimos como líder de la vida, promotor de la salvación.
Dión dijo:
-Realiza el servicio militar y toma la marca si no quieres morir miserablemente.
-No moriré -le respondió Maximiliano-. Mi nombre ya está con mi Señor. No puedo prestar el servicio militar.
-Date cuenta de que eres joven -insistió Dión -, y haz el servicio, que es lo que procede para un joven.
-Mi milicia corresponde para con mi Señor -contestó Maximiliano- No puedo ser soldado de este mundo. Ya lo he dicho: soy cristiano.
El Procónsul Dión dijo:
-En la sagrada comitiva de nuestros señores Diocleciano y Maximiano, Constancio y Máximo, hay soldados cristianos y hacen el servicio militar.
-Ellos sabrán lo que les conviene -respondió Maximiliano-. Sin embargo, yo soy cristiano y no puedo hacer ningún daño.
-¿Qué mal hacen los que hacen el servicio? -preguntó Dión.
-Tú bastante sabes lo que hacen -contestó Maximiliano.
El Procónsul Dión dijo:
-Haz el servicio, no subestimes la milicia si no quieres acabar mal.
-Yo no moriré -respondió Maximiliano-; y, si salgo de este mundo, mi alma vivirá con Cristo, mi Señor.
Dión ordenó:
-Elimine su nombre.
Una vez borrado, Dión dijo:
-Ya que con espíritu insumiso has rechazado el servicio militar, recibirás la sentencia correspondiente -para que escarmienten los demás.
Y leyó la sentencia: «Ordeno que Maximiliano sea pasado por la espada por haberse negado con espíritu insumiso a realizar el juramento de la milicia.”
Maximiliano respondió:
-Doy gracias a Dios.
Había vivido en este mundo veintiun años, tres meses y dieciocho días.
Mientras lo llevaban al lugar del suplicio, dijo:
-¡Hermanos muy queridos! Apresuraros ávidamente con todas las fuerzas para tener la suerte de ver al Señor; que él os otorgue también a vosotros la misma corona.
Y con cara muy alegre dijo a su padre:
-Da a este verdugo el vestido nuevo que me habías preparado para la milicia. ¡Ojalá que te pueda multiplicar el ciento por uno, porque así nos podamos gloriar ambos en el Señor!
Y así sufrió inmediatamente el martirio.
La matrona Pompeyana reclamó el cadáver de Maximiliano al juez y, colocándolo en su litera, lo trasladó a Cartago y lo sepultó bajo la colina, junto al mártir Cipriano, cerca del palacio. Y, cuando la matrona murió, doce días después, fue sepultada allí mismo.
Su padre, Víctor, se volvió a su casa con gran alegría, dando gracias a Dios porque había enviado de antemano un tal regalo al Señor, él que debería seguirle pronto.
Demos gracias a Dios. Amén.

1. Ciudad de la Numidia Cirtense, actual Tebesa.
2. El temonario era el recaudador del temo, un impuesto en metálico para liberarse del servicio militar.
3. Es decir, un metro setenta y ocho. La talla mínima requerida para ser legionario era de un metro setenta y dos.
4. La marca (signaculum) era una plaqueta de plomo que el soldado llevaba en el cuello como signo de identidad. Cf. GUIM, Urbs Roma, III, Salamanca 1985, p. 473, donde comenta precisamente este episodio de Maximiliano.

7 maneres de conrear l’alegria

7 maneres de conrear l’alegria

Voleu més alegria per a vostra vida?
Cultiveu-ne!
L’alegria brolla de veure els esdeveniments del dia des de la perspectiva de l’eternitat.
Amb aquest enfocament intencionat, podeu estar segurs de veure les coses diferents avui mateix — amb més alegria i la convicció que Déu està treballant en la vostra vida.

 1. Aferma amb Déu les raons de confiar en ell. Llegiu les lloances a Déu en l’Escriptura— comenceu amb Salms 103:1. Aplegueu-vos amb algun altre creient en les oracions d’acció de gràcies.
 2. Guardeu un “Diari de l’alegria”. Enregistreu-hi les raons per les quals cal alegrar-se i els recordatoris de la fidelitat de Déu que us trobeu en la vostra vida quotidiana. O per què no imprimiu un full amb la vostra pregària o hi incloïu també una foto d’una persona que us porta alegria cada vegada us en recordeu?
 3. Envolteu-vos de gent alegre. La joia és encomanadissa, per construir relacions amb els amics, les vides dels quals mostren confiança en Déu. Pregueu els uns pels altres a fi que continuïn en el goig en Crist per tal d’augmentar-lo.
 4. Enfoqueu els reptes i proves de la vida des d’una perspectiva redemptora. Déu no malbarata les difícils circumstàncies de la vostra vida sinó que les utilitza per desplegar el seu esperit en tu. Reviseu Romans 5:1 i Jaume 1:1 per obtenir ajuda.
 5. Feu de la lloança i gratitud un hàbit. Déu us ha fet passar per una necessitat? Lloeu-lo! Els seus reptes us han donat més possibilitats de veure’l treballant? Gràcies a Ell! Fluir de l’alegria d’un cor agraït i sensible. Abans de dormir a la nit, anoteu de tres a cinc benediccions en el vostre “Diari de l’alegria”. Que sigui un hàbit i pugueu veure créixer la vostra actitud joiosa.
 6. Ompliu la ment de música. Escolteu, canteu i mediteu sobre la música que acosta el cor a Déu i a la seva Paraula.
 7. Enfoqueu a llarg termini. Que la vida presenta avui reptes increïbles? Els vostres estalvis van a la baixa, o estan gaudint un increment constant? Amb independència dels esdeveniments d’avui, preneu un llarga-vista. Recordeu que Déu segueix essent responsable dels vostres dies i desenvoluparà fidelment el seu esperit en tu.

Recordeu, l’alegria brolla de veure els esdeveniments del dia des de la Perspectiva de l’eternitat. Confieu que Déu controla els detalls de la costra vida (Romans 8:28), que ell escolta cadascuna de les vostres peticions (Salms 116:1) i la seva alegria serà la vostra força (Nehemies 8:10).

Contra els Mals Pastors

CONTRA ELS MALS PASTORS

Per a ser pastor valen els actes, no les disfresses ni les corbates ni les sotanes.

“Endreçar ànimes és de les coses més fatigoses, perquè els qui guarden animals irracionals els tenen en ramats que no ofereixen cap resistència, i per això ordinàriament se’n surten bé de llur responsabilitat. Però quan es tracta de governar homes, el govern resulta d’allò més difícil a causa de la diversitat de costums i de la perversió del judici” (“Discurs ascètic molt necessari i de gran utilitat”, de Nil l’Asceta, Egipte, s. IV o VI).

“Els pastors eren uns necis,
no consultaven el Senyor;
per això, com que no han tingut seny,
tot el ramat se’ls ha esgarriat” (Jeremies 10:21)
“Això diu el Senyor, Déu d’Israel, als pastors que pasturen el meu poble: Vosaltres heu dispersat les meves ovelles, les heu escampades i no les heu tingudes en compte. Doncs ara jo us demanaré comptes de la vostra mala conducta. Ho dic jo, el Senyor. Després jo mateix aplegaré la resta de les meves ovelles de tots els països on les he escampades i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i es multiplicaran. Els posaré al davant pastors que les pasturin: no tindran por i ningú no les esfereirà. No en faltarà cap a la crida. Ho dic jo, el Senyor” (Jeremies 23:2-4).
“-Fill d’home, profetitza contra els pastors, profetitza i digues-los: “Això us fa saber el Senyor, Déu sobirà: Ai dels pastors d’Israel, que es pasturen a ells mateixos! Els pastors, no han de pasturar el ramat? Vosaltres, en canvi, us alimenteu de la seva llet, us vestiu amb la seva llana, mateu les ovelles més grasses, però no pastureu el ramat. En comptes d’enrobustir les ovelles febles, curar les malaltes, embenar les que s’han trencat la pota, recollir les dispersades i buscar les que s’han perdut, domineu les ovelles amb violència i amb brutalitat” (Ezequiel 34:2-4).
“Això us fa saber el Senyor, Déu sobirà: Ací em teniu contra els pastors. Jo mateix buscaré les meves ovelles, els les prendré de les mans i no les tornaran a pasturar. Els pastors no es pasturaran més a ells mateixos; salvaré de la seva boca les meves ovelles i mai més no les podran devorar. Això us anuncia el Senyor, Déu sobirà: Jo mateix buscaré les meves ovelles i en faré el recompte. Les comptaré com el pastor recompta el seu ramat un dia de núvols i foscor quan retroba les ovelles dispersades; jo les recolliré de tots els indrets on s’havien dispersat” (Ezequiel 34:10-12).
“Això diu el Senyor parlant contra els profetes que desencaminen el meu poble:
«Quan poden fer bones queixalades
proclamen que ve la pau,
però declaren la guerra santa
a qui no els posa res a la boca» (…)
Els vidents quedaran avergonyits,
els endevins restaran confosos;
tots es taparan la boca,
perquè Déu no respondrà. (…)
Els qui la governen es deixen subornar,
els sacerdots fan pagar els seus oracles,
i els profetes vaticinen per diners;
i encara gosen recolzar-se en el Senyor tot dient:
«¿No és cert que el Senyor és enmig nostre
i no ens caurà al damunt cap desgràcia?» (Miquees 3:5, 7 i 11).
“Llavors el Senyor em va dir: -Prepara’t ara a fer de pastor dolent. Perquè jo enviaré al país un pastor que no es preocuparà de les ovelles esgarriades; les que es quedin arrere, no les anirà a cercar, ni guarirà les que es trenquin un os. No engreixarà les que estan sanes, sinó que els partirà les peülles i es menjarà la carn de les més grasses.
Ai del mal pastor,
que abandona el seu ramat!
Que l’espasa li trenqui el braç
i li feresca l’ull dret!
Sí, que el braç se li assequi
i l’ull se li buidi!” (Zacaries 11:15-17).

Jah-Xua Messiah (Iesus Christos)

JAH-XUA MESSIAH

DÉU I HOME

LA CONFLICTIVA DECLARACIÓ DE JESÚS COM A DÉU-I-HOME

 • “En la història del món no hi tornarà a haver-hi cap home, per gran que fos, a qui els seus conciutadans convertesquen en un déu” (Thomas Carlyle, 1795-1881, historiador, crític i pensador social escocès).
 • “Un home qui fos merament un home i digués la mena de coses que Jesús deia no seria un gran mestre moral. Fóra un llunàtic – al mateix nivell que un home que diqués que és un ou passat per aigua – o més aviat un diable de l’Infern. Heu de triar. O aquest home era, i és, el Fill de Déu o es tracta només d’un boig o d’alguna cosa pitjor. Podeu fer callar-lo com a un ximplet, potdeu escopir-li i matar-lo com a dimoni; o podeu caure als seus peus i dir-li Senyor i Déu. Però no proposem cap pocasoltada escudejadora sobre que sia un gran mestre de la Humanitat. Ell no ens en deixà la possibilitat: no ho pretengué” (“Mere Christianity / Mer Cristianisme”, de Clive Staples Lewis, 1898-1963, novel·lista cristià nordirlandès).
 • “Entre els jueus, de sobte, apareix un home que va parlant com si Ell fos Déu…Aclarim-ho ara. Entre els panteistes, com els indis, qualsevol podria dir que ell era part de Déu, o un-amb-Déu: No hi hauria res d’estrany, en això. Però aquest home, que era jueu, no podia ser aquest tipus de Déu. Déu, en el seu idioma, significa l’Ésser fora del món que el va crear i és infinitament diferent de qualsevol altra cosa. I, entès això, us adonareu que el que aquest home va dir fou, senzillament, allò més sorprenent que mai no han pronunciat llavis humans” (Clive Staples Lewis, 1898-1963, novel·lista cristià nordirlandès).
 • “Per això volien matar Jesús: perquè…afirmava que Déu era son Pare en sentit propi, fent-se, doncs, igual a Déu” (Joan 5:18). “Jesús li contestà: -Tant de temps que estic entre vosaltres i encara no saps qui sóc, Felip? Qui m’ha vist a mi, ha vist el Pare. Com dius ara: Fes-nos veure el Pare? ¿no creus que jo sóc en el Pare i el Pare és en mi?…” (Evangeli segons Joan 14: 9-10, escrit cap al 60-80 d. C. i difós cap al 80-100 d.C.).
 • “…pensaven que Jesús era fora de si. Joan digué que els germans de Jesús pràcticament se’n burlaven, tot insinuant que un profeta de debò havia de mostrar-se a Jerusalem (Joan 7:1-5). Joan específicament digué que els germans de Jesús no hi creien” (“Jaume: una fe en acció”, 1985, de Joel C. Gregory).
 • “Pensar com jo faig, que el Creador d’aquest món és un ser molt cruel, i ser un adorador del Crist, no puc deixar de dir: ”Ah, Fill, n’ets de diferent al Pare!” Primer, Déu Totpoderós ve i amolla una clatellada al cap. Llavors Jesucrist ve amb un bàlsam per guarir-lo” (William Blake, 1757-1827, gravador, pintor i poeta anglés).
 • “La qüestió més urgent sobre el problema de la fe és si un home com a un ésser civilitzat…pot creure en la divinitat del Fill de Déu, Jesucrist, que és la mateixa base de tota la nostra fe” (Fiòdor N. Dostoievski, 1821-1881, escriptor rus).
 • “El gran sacerdot li digué:
  Et conjur pel Déu vivent, que ens diguis si tu ets el Messies, el Fill de Déu.
  -Tu mateix acabes de dir-ho, li fa Jesús. A més, us dic: a partir d’ara veureu el Fill de l’home compartint el poder amb el Totpoderós…” (Evangeli segons Mateu 26:63-64; escrit per als jueus a les darreries s. I).

QUI ÉS EL CRIST? DÉU I HOME

 • “Crist és Déu vestit de natura humana” (Benjamin Whichcote, 1609-1683, purità britànic, director de la Universitat Reial de Cambridge).
 • “Jesucrist, la condescendència de la divinitat, i l’exaltació de la humanitat” (Phillips Brooks, 1835-1893, gran predicador nordamericà del s. XIX).
 • “Tomàs li respongué: -Senyor meu i Déu meu!” (Joan 20:28, és l’escena de la incredulitat de l’apòstol Tomàs, quan se li apareix Jesucrist ressuscitat:).
 • “Déu s’ha fet nin perquè jo no tingui por de Déu” (No en consta l’autor).
 • “Realment en Crist habita encarnada la Divinitat en tota la seva plenitud” (Lletra als Colossencs 2:9, de l’apòstol Pau de Tars, 1-67, de Roma estant, ca. 63).
 • “…el Messies, qui és, per damunt de tot, Déu beneït per sempre més” (Lletra de l’apòstol Pau als Romans 9:5, des de Corint, Grècia, cap a l’any 58).
 • “…la manifestació definitiva i gloriosa del gran Déu i Salvador nostre Jesucrist” (Epístola pastoral de Titus 2:13, ca. 63, atribuïda a l’apòstol Pau, potser d’algun col·laborador seu).
 • “Invisible en si mateix, Ell és conegut per les obres de la Creació, així també, quan la seva divinitat és vetllada en la natura humana, els actes del seu cos encara declaren que Ell no és sols un home, sinó el Poder i la Paraula de Déu” (“Sobre l’Encarnació”, de Sant Atanasi [Tannari], ca. 297 ó 298-373, bisbe alexandrí i doctor de l’Església).
 • “No crec que de Crist com a Déu sol, o com a un simple home, sinó tot alhora. Perquè jo sé que tenia fam, i sé que amb cinc pans n’alimentava cinc mil. Sé que tenia set, i sé que ell va convertir l’aigua en vi. Sé que anava en un vaixell, i sé que caminava sobre les aigües. Jo sé que ell va morir, i jo sé que ell va ressuscitar dels morts. Sé que el van dur davant de Pilat, i sé que se sentia amb el Pare en el seu tron. Sé que era adorat pels àngels, i sé que va ser apedregat pels jueus” (St. Joan Crisòstom, *ca.345-350- †407, Pare de l’Església grega).
 • “Diràs per ventura que major la meresqué e aconseguí Jesucrist, qui fo hom. E dic que ver és, mas aqueix no era hom solament, ans era Déu vestit de vestedura humana ab ànima racional; e si fos estat purament hom, haguera lloc la tua objecció” (“Lo Somni”, 1399, de Bernat Metge, *ca. 1340 a 1346 – †1413, cortesà reial i escriptor català).
 • “Hauríem d’apuntar al Jesús home sencer i dir: ”Així és Déu”” (Martí Luter, 1483-1546, teòleg alemany iniciador de la Reforma protestant).
 • “Fa dos mil anys hi va haver-hi ací en aquesta terra algú que va viure la vida més gran que mai hom ha viscut mai – una vida que tothom que hi pensa, amb més o menys profund significat, ha convingut a definir-la com a divina” (Frederick William Robertson [Robertson of Brighton], 1816–1853, clergue i predicador anglès).
 • “Infinit, i no obstant això, un nadó. Etern, i naix d’una dona. Totpoderós, i no obstant això, descansant sobre el pit d’una dona. Suporta un univers, i no obstant això, necessita ser portat en braços per una mare. Rei dels àngels, i no obstant això dit el fill de Josep. Hereu de totes les coses, i no obstant això, menyspreat fill d’un fuster” (Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892. famós predicador baptista britànic).
 • “Quan Jesús va venir a la terra no deixa de ser Déu, quan va tornar al cel, no deixa de ser home” (Dr. John Blanchard, predicador i autor cristià anglosaxó).
 • “Jesucrist és Déu en forma d’home, és completament Déu com si no fos home, i tan completament home com si no fos Déu” (Adolphus Julius Frederick Behrends, 1939-1900, autor cristià anglosaxó).
 • “El Nou Testament no pot avalar una interpretació actual de la història de Crist Jesús en què aquest sia “només Déu”: un Déu sense deficiències ni debilitats humanes, un Déu que va d’ací cap allà sense trepitjar la terra. Ni tampoc “només home”: un predicador, profeta o mestre de saviesa, un símbol o paradigma d’experiències humanes fonamentals” (“Ser cristià”, 1975, de Hans Küng, *1928, teòleg i autor cristià suïsso-alemany).
 • ● “veritable Déu: Jesús de Natzaret es va acostar, va actuar, va parlar i per als creients definitivament es va revelar el mateix Déu, el Déu amic de l’home”
  ● “veritable home: També cal subratllar avui, que Jesús va ser plena i íntegrament home, sense reducció i amb totes les seves conseqüències (passibilitat, por, soledat, inseguretat, temptacions, dubtes, possibilitat d’error). I no pas un mer home, sinó el veritable home” (“Ser cristià”, 1975, de Hans Küng, *1928, teòleg i autor cristià suïsso-alemany).

EL PER QUÈ DE L’ENCARNACIÓ: RELACIÓ DÉU-HOME A TRAVÉS DEL CRIST

 • “La Paraula de Déu, Jesucrist, per la immensitat de l’amor seva, s’esdevingué el que som, per tal de fer-nos el que ell és” (Sant Ireneu, [Irenaeus, Εἰρηναῖος], bisbe de Lió i Pare de l’Església, ca. 120-140 Àsia Menor, ca. 202).
 • “Es féu el que nosaltres som per fer-nos el que Ell és” (Sant Atanasi [Tannari], ca. 297 ó 298-373, bisbe alexandrí i doctor de l’Església).
 • “Jesús fou Déu llançant-se fora de si mateix en un llenguatge humanament comprensible” (S. D. Gordon 1859-1936, autor cristià nordamericà).
 • “El Fill de Déu es va fer home per fer, dels homes, fills de Déu” (Clive Staples Lewis, 1898-1963, novel·lista cristià nordirlandès).
 • “Jesucrist és tot en Déu per a satisfer la necessitat total de l’home” (Rev. Richard Halverson, 1916-1995, ministre i autor presbiterià).
 • “Jesús era Déu i home en una persona, perquè Déu i home poguessin ser feliços junts una altra vegada” (George Whitefield, 1714-1770, lletra 21 de maig de 1740, famosíssim predicador revivalista a Gran Bretanya i Nordamèrica).
 • “En Crist Jesús, el cel baixa a la terra i la terra puja al cel. Jesús és Déu mateix escrivint en un idioma que puguem entendre” (S. D. Gordon 1859-1936, autor cristià nordamericà).
 • “Crist mateix destronat per coronar-nos a nosaltres, i treient-se el seu vestit per posar-se els nostres parracs; ha baixat del cel per mantenir-nos fora de l’infern. Fa un dejuni de quaranta dies perquè puguem festejar durant tota l’eternitat, ell va venir del cel a la terra per enviar-nos de la terra al cel” (Wayne Dyer).

LA BATALLA PER L’ORTODÒXIA

 • “Adorem, no pas un home pur, sinó qui és Déu per natura; no ignorem la seva glòria, encara que hagi estat fet home com nosaltres” (“Sobre l’Encarnació del Senyor”, de Ciril d’Alexandria, ca. 375-444, el major dels Pares grecs de l’Església).
 • “Jesús, a qui jo reconec com al meu Redemptor no podrà ser inferior a Déu” (Sant Atanasi [Tannari], ca. 297 ó 298-373, bisbe alexandrí i doctor de l’Església).
 • “L’Església primitiva lluitava en la batalla cristològica perquè creia que l’Evangeli mateix hi era en joc. Totalment d’acord. La divinitat de Jesús no és un innecessari extra que no tingui cap importància per a la nostra salvació. Al contrari, la nostra salvació en depèn. Podem ser salvats sols per Déu Mateix” (“Christianity Today / Cristianisme Avui” 4.1.74, Dr. K. Runia, teòleg).
 • “Tot el que hom imagini de Déu a part del Crist és només pensament inútil i vana idolatria” (Martí Luter, 1483-1546, teòleg alemany iniciador de la Reforma protestant).
 • “Cada ull pot tenir la seva visió per separat, però quan estem mirant alguna cosa…la nostra visió, que en si mateixa està dividida, s’uneix amb la finalitat de resoldre, per si mateixa, en el seu conjunt, l’objecte que se li presenta davant” (Joan Calví, 1509-1564, teòleg de la Reforma, fundador d’un dels principals corrents protestants).
 • “Ningú més té ni ha tingut el lloc en el cor del món que Jesús té. Uns altres déus han estat tan devotament adorats; però cap altre home ha estat tan devotament estimat” (John Knox, ca. 1510–1572, clergue escocès, dirigent de la Reforma Protestant i fundador de la denominació presbiteriana).
 • “Sols Jesucrist és la Veritat. De vegades la Veritat pot ser arrublida per una multitud de paraules” (Richard Wurmbrand, pastor protestant de llengua alemanya, 1909-2001, màrtir a Romania, on passà 14 anys en presons d’isolament i sota tortures).

EXPLICACIONS TEOLÒGIQUES

 • “Al principi ja existia la Paraula, la Paraula anava cap a Déu i la Paraula era Déu…Tot començà a existir per la Paraula i, al marge d’aquella, no va arribar a existir ni una sola de les coses que existeixen…el món li devia l’existència, però no la reconegué. Vingué al seu poble i els seus no el van acollir pas…La Paraula es tornà home i va plantar la seva tenda entre nosaltres…” (Evangeli de Joan 1:1, 3, 10-11; És a dir, la Paraula de Déu –“Logós” en l’original grec, creadora del món, es va fer home en Crist. Com que la Paraula -del poder creador- era Déu, vol dir que Crist és Déu).
 • “Déu ha creat el món mitjançant la seva paraula, la seva raó i el seu poder. Els vostres mateixos filòsofs s’avenen a dir que logos –el Verb- és el creador de l’univers. Els cristians sols hi afigen que la pròpia substància del verb i de la raó, aqueixa substància per mitjà de la qual Déu ho ha creat tot, és esperit; que eixa paraula o el verb ha degut ser pronunciada per Déu, i que en haver-la pronunciada, l’ha engendrada; i és, doncs, Fill de Déu, i Déu en virtut de la unitat de la seva substància. Si el sol dilata un dels raigs que llança, no se li separa la substància, sinó que se n’estèn. Així, doncs, el Verb és esperit d’un esperit, i Déu de Déu, com una claror encesa en una altra. Per tant, allò que prové de Déu és Déu, i els dos amb el seu esperit, no formen sinó un, que es diferencia en propietats, no pas en nombre; en ordre, no pas en natura; el Fill ha eixit del seu principi sens abandonar-lo; ara bé: aquest raig de Déu se n’ha baixat al si d’una verge, i s’ha revestit de carn, tot fent-se un home unit a Déu. Aquesta carn, sostinguda per l’esperit, es nodreix, creix, parla, ensenya i obra: vet ací el Crist” (“Apologètica”, Quint Sèptim Floreu Tertulià, ca.160-ca. 240; escriptor cristià llatí).
 • “El seu cos no era per a Ell cap limitació, sinó un instrument, perquè Ell fou ensems en el seu cos i en totes les coses, i fora de totes les coses, descansant en el Pare adalt. En un i al mateix temps -aquesta és la meravella- com a home fou una vida humana, i com a Paraula Ell mantenia la vida de l’Univers, i com a fill estava en una constant unió amb el Pare” (“Sobre l’Encarnació”, de Sant Atanasi [Tannari], ca. 297 ó 298-373, bisbe alexandrí i doctor de l’Església).
 • “El Crist Senyor és alhora Primogènit i Unigènit, perquè ambdues coses no es troben en una única natura; ja que és Primogènit de molts germans, però ensems és Unigènit, ja que no hi ha cap altra generació abans d’ell ni després d’ell. Ambdues coses tenen lloc realment en Déu i en l’home, units en una única persona, sense confusió de (les propietats) de la natura a causa de la unió” (Primer Discurs sobre els capítols del coneixement, 49, Isaac de Nínive o el Siríac, s. VII, monjo nestorià i bisbe de Nínive, nasqué a l’actual Qatar).
 • “…el Fill de Déu va patir i el fill de l’home redimeix dels pecats. Certament, aquell qui en una sola persona és Fill de Déu i fill de l’home patí per la propietat de la natura humana, i aquell qui en una sola persona és Fill de Déu i fill de l’home redimeix dels pecats, per la propietat de la natura divina” (“Fidei Ratio” a l’emperador Carles, 1530, de Huldrych Zwingli, 1484-1531).
 • “Efulgència de la meva Glòria, Fill estimat, Fill en la cara del qual l’invisible és contemplat visiblement, allò que com a Divinitat sóc” (“Paradise Lost /El Paradís Perdut” Llibre VI, 680 – 82, 1667, de John Milton, 1608-1674, escriptor purità anglès).
 • “Silesius, per la seva banda, va rebre aquesta interpretació a través de Böhme i Franckenberg. Messies designa el principi d’unió i de reconciliació, ja que permet de retornar a la unitat la divisió i el trencament introduïts en el món del Primer Adam, és a dir, per l’home caigut. Per això Messies significa la unitat redemptora i salvadora instal·lada en el cor de l’home, la qual li permet el restabliment de l’harmonia original malmesa pel pecat original” (Nota, a “Cherubinischer Wandersmann / El Pelegrí Querubínic”, per Angelus Silesius [Johannes Scheffler], 1624–1677, poeta místic alemany nat a Breslau, Silèsia).
 • “Només Crist podria haver concebut Crist” (Joseph Parker, 1830-1902, teòleg inconformista anglès).
  “Déu em parla, no a través del tro i el terratrèmol, ni a través de l’oceà i dels estels, sinó a través del Fill de l’Home, i parla en un llenguatge adaptat a la meva vista i oïda imperfectes” (William Lyon Phelps, 1865–1943, autor nordamericà).
 • “Allò més que algun seguidor de la fe jueva pot fer – i alguns ho han fet amb molt de gust – és dir que Jesús era el més gran en la llarga successió de profetes jueus. Ningú no pot reconèixer que Jesús era el Messies, sense arribar a ser cristià” (Kenneth Scott Latourette, 1884-1968, historiador nordamericà d’Extrem Orient i de la Cristiandat, i missioner baptista).
 • “Quant a l’Encarnació es refereix, hi crec fermament. Crec que Déu va rebaixar per esdevenir home perquè poguéssim arribar fins a Ell, i que el drama que ha consagrat aquesta encarnació, el drama descrit en el Credo, es va esdevenir” (Thomas Malcolm Muggeridge, 1903-1990, periodista, autor i espia militar anglès).
 • “Per alguna raó Déu escollí de fer l’home tal com és: limitat i subjecte a penes i a la mort. I Déu tingué l’honradesa i el coratge de prendre’s la seva pròpia medecina. Sia quin sia el joc a què juga amb la seva Creació, accepta les pròpies regles i hi ha jugat net. No pot exigir res de l’home que no hagi exigit de si mateix. Ell ha atravessat la totalitat de l’experiència humana des de les irritacions trivials de la vida familiar i les restriccions repressores del treball esgotador i de la manca de diners fins a les pitjors horrors de dolor i humiliació, de derrota, de desesperació i de mort. Quan era un home, jugava com a humà. Naixia en la pobresa i moria en la desgràcia i pensà que tot plegat pagava la pena” (Dorothy Leigh Sayers, 1893-1957, escriptora i lingüista anglesa i humanista cristiana).
 • “La controvèrsia (als Evangelis), gira entorn de Déu: Jesús no es remet a un nou Déu, sinó al Déu d’Israel; però entès de manera novella, és a dir, com Pare dels perduts, a qui Jesús personalment anomena Pare seu” “Podem ara aventurar, sobre la base neotestamentària, una paràfrasi positiva actualitzada, sens dubte fal·lible, de la fórmula clàssica “veritable Déu i veritable home”, vinculant des del segle V (Concili de Calcedònia, 451, en continuïtat amb el Concili de Nicea, 325)” (“Ser cristià”, 1975, de Hans Küng, *1928, teòleg i autor cristià suïsso-alemany).
 • “Enlloc no hi és concebuda la Salvació com un vol fora de la història com fa el pensament grec, és sempre la vinguda de Déu a l’home dins la història. L’home no s’eleva cap a Déu: Déu davalla fins a l’home” (“The Last Things / Les últimes coses”, 1978, d’Eldon Ladd George).

La infiltración de agentes del poder dentro de las iglesias

LA INFILTRACIÓN DE AGENTES DEL PODER DENTRO DE LAS IGLESIAS

¿Servir a Dios o a las riquezas?

¿Servir a Cristo o al César?
Política en las iglesias al servicio del crudo Poder (Herodianos de Mammón)

El sonsonete neocon: eutanasia-aborto-matrimonio homosexual

La prioridad declaratoria de la tríada eutanasia-aborto-matrimonio homosexual es el lema que los “cristianos conservadores” (falsos hermanos) de la política han inoculado ha través de las iglesias fundamentalistas, católicaromana y también a través de algunas sectas.

Analicemosla con un poco de detenimiento.

En la Biblia encontraremos muchísima más base que para esta tríada-sonsonete, para temas (poco apreciados por los ideólogos-falsos hermanos políticos neoconservadores) como la lucha contra la injusticia, la opresión, los abusos policiales y políticos, la manipulación informativa (la mentira), el clericalismo abusivo (el nicolaísmo citado en Apoc. 1), el concubinato con el poder establecido (citado en Apoc. como la Gran Ramera y sus hijas), el materialismo- avaricia de cargos religiosos, la corrupción política (robo al por mayor, etc.), el asesinato contra civiles indefensos (como en tantas guerras), la tortura (generalizada en la mayor parte del mundo)…

Si se denuncian unos males, es inmoral y antibíblico silenciar otros con muchísima más base bíblica. Eso es simplemente una manipulación política, de la cual la reina de España se ha hecho recientemente portavoz.

La infiltración de agentes del poder dentro de las iglesias 04

Los profetas se atrevieron a denunciar la corrupción clerical e institucional, la injusticia, etc., en el caso de Jesús eso fué su actividad central junto a la misericordia hacia “las ovejas sin pastor” y su obra de Salvación en el Calvario. Eso es lo bíblico. Lo otro es hacer campaña para Bush y sus amigos u otros de otro signo extremista y belicista, puede ser política sesgada, barata y oportunista, que no bíblica.

Así que seamos cautos y busquemos un equilibrio, no desviandonos ni a izquierda ni a derecha: por el camino recto.

El problema es que casi siempre se habla “contra los mismos” y se silencian los mismos, lo cual lleva a pensar que se trata de una prevaricación espiritual. Y eso es muy grave ¿o no?.

“Jesus no dijo que seríamos conocidos por las respuestas que damos a la opinión pública, pero por nuestros frutos” (Philip Kenneson).

Ya es sabido que para el clero, católico o protestante, los problemas de injusticia son practicamente invisibles, mientras que todo lo que tiene que ver con el sexo es, según parece, “el pecado capital” por excelencia, cosa que no concuerda con lo que dice la Palabra, según la cual la soberbia es el pecado más peligroso, junto con otros como la brujería, etc.

Lo más grave del asunto es que es fácil oler porque esos silencios complices: el poder constituido ha comprado con favores a las iglesias constituidas, y éstas, desobedeciendo al Señor han callado y “han fortalecido las manos de los impios”. Igual que en tiempos de los profetas.

La cuestión no son declaraciones nominales que no comprometen a nada, sino una actitud vital comprometida y clara, cosa que rara vez veo en asalariados, sean católicos, protestantes o de cualquier otro tipo.

La Iglesia ha de estar enfocada al mundo, no hacía su subsistencia material o sus tradiciones humanas o a un encerrarse en sí misma. Vea por ej. Hebreos 13:3 (no se refiere a “presos cristianos” sino simplemente a presos).

La infiltración de agentes del poder dentro de las iglesias 05

Aborto: Creo que antes que el feto, están los niños ya constituidos que se mueren de hambre, genocidio o enfermedad. Es dificil oponerse al aborto, que implica a la madre (y a veces al padre), pero para ayudar a los niños en necesidad, para eso no hay limites. Por ej., en vez de preocuparse tanto por templos excesivos, dedicar el dinero a esos niños. Naturalmente que el clero actual los dejará morir sin remordimientos de conciencia: son así “de cristianos”, y ya los conozco, y ellos, si quieren, también saben como son.

El clero pretende solucionar el tema del aborto recomendando el voto para los partidos conservadores que les dan prebendas (proclaman la cuestión para buscar la solución que les interesa: favorecer a sus mecenas). En realidad el aborto tiene mucho de excusa hipócrita para el maridaje político con partidos que provocan la miseria, las guerras y la injusticia en muchos lugares (como Bush, Aznar, etc.). Pero así tienen montado el negocio.

Cuando se preocupen tanto de los niños que mueren de hambre o de las guerras, me creeré esas proclamas antiabortistas. Ahora me es imposible creerlas.

Sabemos históricamente que las iglesias suelen colaborar con las Dictaduras más abominables: desde Hitler a Pinochet, de Franco a Mussolini, e incluso bastantes con las comunistas. El clero ha demostrado repetidamente ser muy cobarde, materialista y convenenciero, lo que no es de extrañar dado que no se parece al sistema pastoral de la Iglesia Primitiva, sino que se trata de organigramas humanos bastante corrompidos.

“Sólo mediante la más tortuosa exégesis y cono una teorización teológica muy débil puede arrancarse a las Escrituras algo parecido a una posición antiabortista. .. Si hay buenas razones para oponerse al aborto bajo demanda, y puede haberlas, habrá que encontrarlas fuera de la Biblia” [Delos B. McKown, “What Does the Bible Say About Abortion?”, Free Inquiry]

Ahora bién, si la Iglesia quiere hablar del aborto en una sociedad plural, la cosa debiera plantearse de otro modo, por ej.: del mismo modo que la Iglesia no tiene derecho a cobrar del Estado (de no-creyentes incluidos, así pues), el aborto no debe ser pagado por el Estado (a cargo de creyentes y antiabortistas incluidos, pues). Cada cual que se pague las creencias, las diversiones y las meteduras de pata. Hay una cuestión ética: Los creyentes suelen considerar que con el aborto hay un crimen legalizado contra una persona indefensa. Tienen derecho a reclamar no pagar estos crímenes. Tiene lógica. El mismo Marx era antiabortista.

“Debería de hacernos reflexionar el hecho que, mientras que el abandono paterno suele ponerse como ejemplo de la irresponsabilidad y del egoísmo masculino, más de un millón de mujeres norteamericanes se liberan [mediante el aborto] cada año de la carga de la maternidad (…) Para tomar seriamente la función paterna, hace falta que las mujeres asuman la obligación moral de compartir con sus parejas cualquier decisión sobre embarazo” (Cathy Young, *1963, feminista estadounidense, cofundadora el 1993 y vicepresidenta de The Women’s Freedom Network).

Eutanasia: Siempre se ha muerto la gente de muerte natural. Ahora hay medicamentos y se les mantiene artificialmente. Alargar la vida artificialmente, sobre todo si el interesado no muestra mucho interés, no me parece natural. De hecho en hospitales se practica una cierta eutanasia pasiva en casos irreversibles, como es lógico.

En países pobres la gente, muchos millones, mueren por termino medio entre los 35-50 años. Naturalmente eso no preocupa a nuestro amado clero. Ellos se preocupan sólo por “cuatro gatos” desesperados que quieren morirse porque son tetrapléjicos, etc. De nuevo, pura hipocresía de nuestros actuales fariseos clericales. Y es que ellos son muy nacionalistas, y lo miran con un cristal de color de su bandera, lo de cerca muy grande y lo de lejos invisible, y sólo se preocupan de los que les pagan o pueden pagarles, es decir, de sus compatriotas (y especialmente de los gobernantes) . No son materialistas, no…Angelitos. ..

Matrimonio homosexual: Por definición el matrimonio no puede ser homosexual sino heterosexual. Es un disparate lingüístico. Ahora bien, el Estado no tiene por qué ser confesional, y puede legislar en estos temas, lo hacen en todo Occidente, porque han ido imitando el modelo norteamericano de separación Estado-Iglesias.

¿Por qué el clero no se preocupa tanto, por ej., de la corrupción omnipresente de los políticos? Pues, muy sencillo, porque no quieren reñir con la mano que les dá de comer.

Por eso se preocupan tanto del sexo en todas sus versiones (y en unas más que en otras). Por otra parte a menudo las iglesias han tratado mal a gente homosexual y han abordado este tema con mucha hipocresía y discriminació n, con poco amor cristiano, a veces con crueldad. Ahora les está saliendo el tiro por la culata. Si a un intento de “Dios sin justicia” (el cesaropapismo, la prostitución Estado-Iglesias que provocaron guerras continuas y mundiales) le salió un intento de “justicia sin Dios” (en la época de las revoluciones comunistas, etc.), ahora, a un mensaje religioso muy centrado en el “anti-sexo” le está saliendo un sexo sin religión. Todo por falta de equilibrio en la exposición del mensaje bíblico.

Si leemos la Biblia vemos que los temas sexuales tienen importancia, pero los de justicia social aun tienen más. ¿Por qué ese desequilibrio?

La homosexualidad ha sido un tema recurrente entre cristianos, fomentado desde el oficialismo y el fundamentalismo en su tríada contra aborto-eutanasia- homosexualismo.

¿Por qué tanto interés con los homosexuales y no, por ej., con los adúlteros? O con las relaciones prematrimoniales. O más aún: Con la prostitución (sabido es que el negocio de la prostitución mueve mucho dinero y conlleva corrupción institucional).

La infiltración de agentes del poder dentro de las iglesias 02

Da la impresión que han elegido una especie de cabeza de turco, pero no creo que les salga bien la jugada (tantas veces repetida con otras minorías, por ej., con los judios).

He aquí algunas apreciaciones.

1) Los homosexuales, aun equivocados, actuan por instinto y, digamos que “por propia voluntad”. Hay que diferenciar claro la homosexualidad (tendencia) del acto (pecado) y del homosexual (al que hay que saber predicar el Evangelio y no insultarlo, ni despreciarlo ni amenazarlo). Me temo que todo un sector del “cristianismo” no diferencia estos matices.

2) Las iglesias rara vez tocan temas como los “pecados sexuales heterosexuales” , mucho más tratados en la Biblia que la homosexualidad, y en concreto la prostitución, tema recurrente en la Biblia. En la prostitución, donde hay siempre connivencia y corrupción institucional, chicas jovenes son a menudo drogadas y secuestradas, a veces violadas, recluídas, maltratadas. .. ¿No pasa nada? ¿Dónde está la misericordia de las iglesias? ¿Es que hay miedo a enfrentarse a esas mafias y se prefiere la comodidad de charlas sobre orientación sexual?

3) Igualmente muy olvidado es el tema de la pederastía, abusos sexuales a niños, turismo sexual, explotación infantil, hambre y desnutrición, niños-soldado, etc. ¿Recordamos lo que dijo Cristo sobre los niños? ¿Sobre quién los escandalizase? ¿Por qué también las iglesias suelen olvidarse de los niños? No acabo de entender tanta desproporción.

Una última puntualizació n y muy importante también: Mientras que la actividad sexual (homosexual o heterosexual) es básicamente voluntaria y, así pues, responsabilidad de quién la adopta; la prostitución no suele serlo ni tampoco el abuso contra la infancia en los niños sino simplemente un atropello a la libertad y dignidad de las personas (prostitutas o niños abusados). Por lógica, si las iglesias tuviesen lógica, se preocuparían de lo que la Biblia trata más a menudo y de lo que son víctimas de abusos sexuales y no de prácticas sexuales libremente adoptadas por adultos.

Me parece que la lógica y la proporción han huído de nuestras iglesias. Lo digo con pena y profundo pesar. Y, si no, que me demuestren lo contrario.

Más les valdría mirarse primero la viga en su propio ojo, si fueran honestos:

La infiltración de agentes del poder dentro de las iglesias 03

Buena parte del clero y de las Jerarquías eclesiales parecen estar compuestos de obsesionados con el (anti)sexo, dando a entender que el cristianismo es, sobre todo, un legalismo represivo, un listado de prohibiciones (tal como lo tenían los fariseos) y además muy centrado en temas de procreación y sexualidad.

Han hecho del cristianismo una religión ritualista, idólatra, una especie de compendio de prohibiciones. Y ya se sabe que cuando más se insiste en las prohibiciones, más se promocionan.

Y, además, sinceramente, queda ridículo, no tanto por la imagen “anticuada” o no adecuada a una falsa modernidad que nos imponen y venden los medios de comunicación, sino por el poco dinamismo, por la atrofia mental y sobre todo por no corresponder con el espíritu y a veces tampoco con la letra de lo que dice el Evangelio.

No creo que eso sea el mensaje de Cristo ni tampoco que lo puedan entender nuestros contemporáneos, por lo cual este tipo de “cristianismo” desvirtua el Evangelio y lo encierra en una capillita incapaz de llegar al mundo. Es así como se fabrican ateos e incrédulos.

Lo que dice la Biblia allí está, pero tenemos que ver también la proporción temática. Es evidente que los profetas tienen como tema principal la corrupción política, religiosa y económica, más que la sexual (y ésta generalmente se centra en la prostitución sagrada). Ezequiel es el que más insiste en temas sexuales, pero en los demás más bien no son centrales. Cristo se centró contra el religiosismo de su epoca, de manera muy enconada, hasta el punto que le enviaban esbirros a ponerle trampas dialécticas y finalmente urdieron su muerte en contubernio con el Poder (colonial) y con acusaciones abiertamente políticas (destruir el templo, proclamarse rey…). Lo acusaban de subversivo, sin que realmente Jesús lo fuera, al menos no en el sentido que sus acusadores lo presentaban. Y es que sus acusadores “releían” el mensaje de Cristo bajo parámetros de retener su Poder corrupto, y les daba igual la parte espiritual. Cristo no habló ni de aborto, ni de homosexuales ni de eutanasia, y ni siquiera habló mucho de temas sexuales. Y además relativizó mucho a su familia y a su luego mitificada madre, poniendo por delante la Palabra de Dios.

La infiltración de agentes del poder dentro de las iglesias 01

Les hago una pregunta: En la Biblia no hay muchas referencias a la homosexualidad (entre 10 y 15 me parece, grosso modo, y habría que revisar detenidamente todo lo que dice en Deuteronomio) , mientras que a la prostitución hay seguro más de 100 (generalmente la prostitución sagrada, y también habría que ver si “porneîa”, que viene de prostituta, se puede traducir en el sentido que se hace, de relaciones prematrimoniales) . ¿Por qué los grupos fundamentalistas insisten tanto en la homosexualidad y pasan de puntillas sobre la prostitución? Como mínimo me parece incoherente y sospechoso. ¿Por qué hablan tanto de eutanasia (cuando, ¿en qué país se aplica oficialmente la eutanasia activa?, en Occidente no sé de ninguno, o sea, que es una polémica ya falsa de entrada), y tan poco de las matanzas en guerras organizadas por los gobiernos de la derecha religiosa (muertos muy reales y cotidianos)? Se trata de una hipocresía y manipulación olímpica y monumental por parte de la derecha religiosa, es decir, de los líderes del “fundamentalismo”.

¿Por qué el fundamentalismo moderno habla obsesivamente de tres temas de base bíblica débil (eutanasia, aborto) o muy secundaria (homosexualidad) , y también en la familia (en realidad, tan relativizada por Jesús) y calla temas que son centrales (como la corrupción institucional y religiosa)? Entiendo que es porque su liderazgo es corrupto, como las castas religiosas de la epoca de Jesús.

No digo que todo fundamentalista sea corrupto en ese sentido. También habían fariseos que eran bienintencionados (en Juan 3, Cristo mantiene una interesante conversación con uno de ellos, el cual se muestra medroso, como suele suceder con los fundamentalistas actuales: juegan a dos barajas, lo que dice Dios y lo que quiere imponer su organización religiosa). No estoy “condenando” a todos los fundamentalistas, sino a la manipulación política fundamentalista de la Biblia, que es algo muy distinto.

La Palabra dice (los predicadores no suelen decirlo) que el Reino de los cielos no entrarán los injustos.  Pensad en esto que os digo, que no lo hago por fastidiar ni simplemente por ganas de criticar, sino porque es algo importante salir del actual aislamiento social.

Cosas inciertas, dudosas o antibíblicas que enseñan diversas “iglesias” o “pastores”

COSAS INCIERTAS, DUDOSAS O ANTIBÍBLICAS
QUE ENSEÑAN DIVERSAS “IGLESIAS” O “PASTORES”

DENOMINACIONES, TEMPLOS Y ACTIVIDADES:

1.- La creación de denominaciones: “iglesias” a nivel estatal (española, francesa, argentina, etc.), o la romana, luterana, adventista, bautista, pentecostal, cuadrangular, etc. (Hechos 11:26).
La satisfacción en el presente estado DIVIDIDO de aquellos que profesan un credo y con las diferentes y contrastadas sectas en la misma ciudad en vez de UNA asamblea aunque reunida en diferentes casas. (Jer. 6:16).
Peor aún las que son sectas como Opus Dei, Legionarios de Cristo, Mormones, Testigos de Jehová, etc.

Cosas inciertas, dudosas o antibíblicas que enseñan diversas “iglesias” o “pastores” 01

2.- La práctica de construir templos, en vez de partir el pan juntos en las “casas o aposentos” como hacían las Asambleas Primitivas. (1 Timoteo 3:15) (Hechos 20:7-8).

3.- Conciertos, películas, desfiles con banderas, exhibiciones o “atracciones” similares en conexión con el trabajo cristiano (Juan 17:16) o campañas de Sanidad (Santiago 5:14).

4.- El uso de órganos, guitarras, tocadiscos, etc., en vez del simple uso de voces redimidas para alabanzas en el presente siglo cristiano (Efesios 5:19).
La estimulación a aquellos que no son salvos a cantar o la inclusión de ellos en “coros” (Hebreos 2:11,12; 13:15, Prov.15:8).

LOS LIDERES:

5.- La elección de un MINISTRO PAGADO mediante votación, en vez de depender de Dios para la provisión de evangelistas, pastores y maestros para Sus santos (Efesios 4:10,11). Los apóstoles fueron DOCE y Pablo no más. La voz “pastor” no quiere decir un profesional con título sino nos muestra el don divino de PASTOREAR las ovejas del SEÑOR, con el pasto de las Escrituras.
Considerar que hay un solo pastor en una iglesia, cuando en el N.T. siempre se habla de varios “pastores y ancianos”.
Los títulos como “reverendo” o cualquier título religioso mientras se dirigen al Señor Jesús en los himnos sin ningún título, simplemente como “Jesús”, además los ropajes “clericales” (Mateo 23:8).

Cosas inciertas, dudosas o antibíblicas que enseñan diversas “iglesias” o “pastores” 04

LA SANTA CENA Y EL BAUTISMO:

6.- La “CENA” del Señor en la MAÑANA (1 Cor. 11:20 es decir un desayuno o almuerzo).

7.- El pan con levadura y vino fermentado, en vez de los símbolos SIN levadura que el Señor mismo usó (La levadura es TIPO del pecado, 1 Cor. 5:8; Prov. 4:17).
El CORTAR el pan en pedazos, en vez de partir TODOS de UN pan (1 Cor. 10:16-17).

8.- El uso de copas individuales en vez de UNA SOLA COPA mencionada por el Espíritu Santo (Lucas 22:20).

9.- La costumbre de rociar agua y llamarlo “bautismo” (Romanos 6:4).
La práctica de dar aspersión a niños (Hechos 2:28), en vez de discípulos que se han arrepentido.

CELEBRACIONES E INFLUENCIAS MUNDANAS:

10.- La participación de los creyentes en las cosas del mundo o en guerras y política de partidos corruptos, opresivos, injustos o belicistas; (reconocemos ampliamente que los hijo de Dios PUEDEN trabajar lealmente PARA patrones no creyentes, pero no teniendo COMPAÑERISMO; orar por aquellos que están en autoridad pero no tener COMPAÑERISMO). (2 Cor. 6:14,7:1).
La discriminación contra los grupos sociales, nacionales o raciales débiles, menospreciados, etc., adaptándose convenencieramente a prejuícios, tópicos, racismos, etc.

11.- La celebración de la “navidad” (el cual no es el siempre recordado nacimiento de Cristo), o cualquier otro ANIVERSARIO (Gálatas 4:10). Muchos confunden el nacimiento del Señor con “PASCUAS” fiesta judaica, símbolo de su muerte. Las celebraciones ñoñas y de autoglorificación humana de cumpleaños, “Día de la Madre”, etc.

12.- Que la mujer no se cubra con velo la cabeza para orar (1 Cor. 11:5).
La predicación de las mujeres.

13.- La mundana conformidad en cuanto a las “modas” vestidos caros, cortos y prácticas carnales, aún entre aquellos que predican (Deut. 22:5).

Cosas inciertas, dudosas o antibíblicas que enseñan diversas “iglesias” o “pastores” 03

14.- El orgullo del progreso y la confianza en el hombre, y la ansiedad porque el mundo sea mejor, en vez de mirar la próxima venida del Señor Jesús como la única esperanza para nuestras vidas HOY. (Timoteo 2:3;13,14).
La enseñanza de que las BUENAS OBRAS pueden salvarnos (Isaías 64:6) por sí mismas o de “ganarse el cielo” uno mismo a través de sacrificios o padecimientos, negando la preciosa sangre del Señor Jesucristo.

15.- La idea de que Dios no permitirá que ninguna vaya al castigo perpetuo (Lucas 16:23) algunos añaden “si es que hay infierno”…

Gratamente a la vez conocemos el amor por el  Señor Jesús de muchos que tienen algunas de estas prácticas. Agradecemos a Dios por todos Sus hijos. Les amamos y deseamos su compañerismo. NO OBSTANTE ESTAN ELLOS SEPARADOS DE NOSOTROS POR ESTAS PRÁCTICAS (Lev. 19:17)
Por favor muéstrenos con la Escritura donde piensa Ud. que erramos. Mirémonos TODOS LOS CREYENTES JUNTOS en cada población, ayudándonos y edificándonos el uno al otro.

¿Por qué parapetarse tras una barrera denominacional o seguir prácticas que son solamente antiguas tradiciones y como tales ADICIONES a la Palabra de Dios?… Las tradiciones han sido siempre un peligro grave. La más Alta Autoridad, Jesucristo, ha dicho “Bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición”. (Mar. 7:9). Y otra vez “Invalidando la Palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido…”

Babilonia:

Cosas inciertas, dudosas o antibíblicas que enseñan diversas “iglesias” o “pastores” 02

La Utilización de la Biblia por el Autoritarismo

LA UTILIZACIÓN DE LA BIBLIA POR EL AUTORITARISMO
  “La utilización de la Biblia por el autoritarismo ha sido la causa de opresión para muchos pueblos.”

La palabra de Dios ha sido utilizada muchas veces en la Historia con el propósito de sustentar un poder espúreo, de este hecho tenemos ejemplos aún en sus propias páginas.
En sentido estricto, la primera que utilizó la Palabra de Dios manipulándola fue la serpiente en el jardín del Edén (Gén. 3:4,5). En efecto, la serpiente, símbolo del poder para las civilizaciones antiguas, tergiversa las palabras de Dios para lograr que el hombre desconfíe del cuidado protector del Señor y de esta forma, creyendo ser autónomo, en realidad sea un esclavo. El libro del Deuteronomio advierte al pueblo de Israel en contra de los falsos profetas que se presentan como portavoces autorizados de Dios con la intención de apartarlos del Dios verdadero (Deut. 13:1.5).

La Utilización de la Biblia por el Autoritarismo 02

El profeta Jeremías pasó toda su vida luchando contra los profetas que engañaban al pueblo haciéndoles creer que ellos predicaban la Palabra de Dios. Jeremías les dice que “pervierten las palabras del Dios viviente” (Jer. 23:26). Y esto lo hacían para sustentar el poder del rey y el de la casta sacerdotal: “tanto el profeta como el sacerdote son impíos”, denuncia Jeremías.
Jesús mismo denunció a los escribas y fariseos “intérpretes” oficiales de la Ley de Dios, los cuales la utilizaban para su provecho e intereses materiales (Mat. 23:1 y ss.).
En la época apostólica pronto surgieron falseadores del Evangelio que no dudaban en desacreditar a los apóstoles, especialmente a Pablo (Gál. 1:7; 3:1), para conseguir puestos de privilegio y así, de esta manera, poder manejar a su antojo a las comunidades cristianas.
Para poder comprender los mecanismos que subyacen y que dan forma a la personalidad autoritaria nos basaremos en las descripciones que de ella hacen autores como T. Adorno y M. Argyle.
Una persona autoritaria se caracteriza por una mayor represión de las tendencias que, como la agresión, son para ellos intrínsecamente inaceptables y que tienen que “sacarlas” al exterior dirigiéndolas hacia grupos o personas externos a ellos. La proyección de estos impulsos agresivos sobre otros hacen que les consideren hostiles y amenazadores; estos otros pueden ser: grupos sociales, grupos ideológicamente distintos. En este sentido una persona autoritaria se puede considerar un fanático, defensor a ultranza de sus posturas o ideas. Una persona autoritaria tiende a presentar un elevado grado de conformidad que se traduce en una auténtica fascinación por la “jerarquía” a la que admira e intenta imitar. Suelen ser conservadores en política, cuando no claramente totalitarios. Les interesa, por consiguiente, más el poder que el amor en su trato con los demás. Son
rígidos, especialmente en materia de disciplina, desarrollan unos métodos de educación restrictivos y poco comprensivos, enfatizando más los aspectos prohibitivos y los castigos. Su vivencia religiosa es superficial, convencional y excesivamente tradicionalista, no suelen estar motivados interiormente y suelen actuar por el “qué dirán” más que por unas convicciones espirituales profundas y unos sentimientos cálidos y humanitarios. Utilizan preferentemente aquellos pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, en los que está reflejado Dios como El que castiga o ejerce disciplina y juicio; inconscientemente rechazan el Evangelio de amor de Jesús y aunque lo citen lo hacen para justificar sus ideas de autoritarismo. Son partidarios de un gobierno de la iglesia de “mano dura”, de disciplina y de no rendir cuentas a nadie, sólo se sienten responsables “ante Dios”, no ante sus hermanos de fe. Encajan perfectamente en la descripción que de Diótrefes se hace en la 3ª Epístola de Juan 9 y 10. Les gusta el primado, son excluyentes de los que no piensan como ellos, son manipuladores, difamadores, poco amorosos y tiranos.

La Utilización de la Biblia por el Autoritarismo 01

En grupo se manifiestan como líderes de grupos llamados de “Dependencia”, los cuales se caracterizan por una dependencia excesiva del líder, del cual se espera todo: lo bueno y lo malo, la provisión de todo lo necesario, la toma de decisiones y la aceptación o rechazo de los miembros integrantes del mismo. Esto sitúa a los miembros de estos grupos en un “infantilismo” exagerado, incapaces de decidir por ellos mismos lo que está bien o mal o lo que les conviene realmente, acostumbrados como están a que el líder se lo dé todo resuelto y decidido. No desarrollan una madurez emocional ni mucho menos espirituales el caso de los cristianos. Resulta curioso ver cómo la situación de dependencia es fomentada por el líder pero también por el propio grupo, que se pone en disposición de ser manejado como si colectiva e individualmente tuviese miedo de tomar decisiones y responsabilidades. Se establece en estos grupos una dinámica de: Poder-Sumisión-Confusión-Fusión, en la que en el fondo todos son víctimas y verdugos al mismo tiempo. De esta situación tenemos el ejemplo trágico, acaecido apenas hace unos años, de la masacre colectiva de toda una población en la Guyana Francesa, a manos de un fanático líder religioso, Jim Jones, de una secta pretendidamente “cristiana”.
Por último quisiera hacer una unas reflexiones acerca de cómo poder percibir y contrarrestar al personaje autoritario:
En primer lugar ser capaces de reconocer lo que de autoritarios tenemos todos, en mayor o menor medida, y que aflora en circunstancias propicias. Una vez detectado esta tendencia se debe ponerla bajo el Señorío de Cristo y la influencia del Espíritu Santo (Rom. 12:3 y ss.).
Tener un concepto sano, en segundo lugar, de lo que significa la Autoridad desde una perspectiva bíblica (1ª Ped. 5:1-6).
Considerar todo el “Consejo de Dios” (Hech. 20:27), es decir, equilibrar sopesadamente y desde el punto de vista del Evangelio de Cristo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para que no haya desequilibrios hermenéuticos ni praxis anacrónicas en  nuestra vida ni en  nuestras congregaciones.
Favorecer antes que impedir la maduración individual y grupal de las personas que nos rodean, especialmente nuestros hermanos (Ef. 4:11 -16).
Por último: seguir en todo y por todos el ejemplo de Cristo en la iglesia y en la vida cotidiana.

Raúl García Pérez.
Médico Psiquiatra.
(Reproducido del Boletín de Sociedad Bíblica)
— ENLACES RELACIONADOS —